2014. február 14., péntek

Anti, te még szemita vagy?

Mutassatok egy ép eszű antiszemitát, és megeszem a kalapom. Mutassatok egy ép eszű antiszemitizmus elleni harcost, és a cipőmet is megeszem hozzá. Mind az antiszemitizmusnak, mind az ellene folytatott küzdelemnek zárt osztályon a helye.

Kik a szemiták, helyesebben: sémi népek? Többek között az akkádok (asszír-babiloniak), kánaániták, edomiták, szabeusok, mineusok, arabok és héberek (az ókori zsidók). Világszerte 300 millióan beszélnek valamilyen sémi nyelvet, közülük kb. 12 millióan nevezhetők pongyolán "zsidó"-nak, azaz mintegy 4%.

Mit jelent az antiszemitizmus? Sémiellenességet. Hány antiszemita ellenzi a 300 millió sémit? Egyetlen egy sem. Nooooormális? Ki az a hülye, aki egy csoport 4%-áról nevez el kategóriát? Miért nem hívjuk Oroszországot Tatárföldnek, Kínát meg Tibeti Birodalomnak? Mert van eszünk. Miért hívják a pongyolán "zsidónak" mondhatókat ellenzők magukat antiszemitának? Mert nekik ezek szerint nincs.

Honnan tudjuk, hogy az antiszemitizmus ténylegesen a sémi népcsoport 4%-ára irányul? Sehonnan, még ennyit sem tudhatunk. A mai "zsidóság" 20%-a héber (más néven szefárd, azaz spanyol zsidó), 80%-a pedig kaukázusi hátterű (más néven askenázi, azaz német zsidó). Az askenáziak döntően a kazár birodalom karaita judaizmust felvett elitjéből állnak, valamint a vándorlások során elkerülhetetlenül hozzájuk keveredett egyéb népek génjeiből. A judaizmus a mai napig nagyon szigorúan korlátozza a vegyes házasságokat, ennek ellenére mindig volt és van is némi keveredés. Tehát megfontoltan séminek a "zsidóság" 20%-a nevezhető, a sémi népek mindössze 0,8%-a. Úgy tűnik, az antiszemiták erről a 0,8%-ról nevezték el magukat. Noooormálisak?

Az antiszemitizmus névadója Moritz Steinschneider zsidó származású osztrák tudós volt, aki 1860-ban a sémi-árja fajelméletet illette ezzel a szóval (ebben az összefüggésben még következetesen). Tőle vette át a kifejezést Wilhelm Marr, a német politikai antiszemitizmus alapítója, mivel tudományosabb hangzásúnak vélte a hagyományos "Judenhass" (zsidógyűlölet) szónál. Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a Kohn-Grün-Schwarz-Süss antiszemita típusnevek mind németek, vagyis askenáziak, csakhogy utóbbiak a héberekkel (szefárd zsidókkal) legfeljebb laza genetikai összefüggésben állnak. Az antiszemitáknak a történelem során nem igazán adódott bajuk a szefárdokkal, vagyis a sémik kb. 0,01%-áról nevezték el magukat. Noooormá...? Hagyjuk.

Térjünk rá a képlet másik oldalára, az antiszemitizmus ellen kitartó, ádáz harcot vívókra, akik nem nyughatnak, amíg a világon akár csak egy antiszemita marad.

A magukat "zsidó"-nak vallók hangsúlyozzák, hogy a zsidóság nem nép, hanem vallás: a judaizmus. A zsidóellenesek ezek szerint egy vallást elleneznek, és annak is főként a kazár származású követőit. Miért ekkora baj, hogy vannak hülyék a világon, mitől ekkora probléma a bornírtság sok változata közül épp az antiszemitizmus? Vannak, akik a politikusokat szidják hasonló hévvel, mások meg a muszlimokat, a feketéket, a melegeket, a heterókat, az indiaiakat, a kínaiakat, ismét mások a rendőröket, a postásokat, a vasutasokat. A problémájuk lényege valószínűleg az, hogy nem tanultak meg írni, olvasni, számolni, gondolkodni. Tanítsuk meg őket ezekre ahelyett, hogy a problémakör talán 10%-át kitevő antiszemitizmus elleni harcban ökörködnénk szét az energiáinkat.

A széles körben ellenzett csoportok közül kihagytam egy fontosat: a keresztényeket. Az ő ellenzésük ugyanis új színekkel gazdagítja az elmekórtani képet. A kereszténység krisztuskövetést jelent. Görögül Krisztosz=Messiás, vagyis a keresztények azok, akik elfogadják, hogy Jézus volt a zsidó Messiás, és az Ő tanítását követik. Nem maguktól jöttek erre rá, hanem a judaizmus egyik kisebbségi irányzatától tanulták. A zsidó Messiás zsidó tanítványai szervezték meg és alapozták meg a messiáskövetést (görög szóval a kereszténységet). Az első keresztények kivétel nélkül judaisták voltak, a Messiást elfogadó pogányok csak később kerültek többségbe. A kereszténység bizony a judaizmus beteljesedett változata - legalábbis a saját megítélése szerint, amit az ójudaisták természetesen vitatnak.

Mármost, ha a "zsidóság" nem nép, hanem - származási vagy rituális alapon - a judaizmus körébe tartozók közössége, akkor hogyan választható el a judaisták által létrehozott messiáskövetéstől? Sehogy. Mindkét vallás tagjai a judaizmus érdekkörébe tartoznak. Az antiszemiták helyenként lenézték ugyan a keresztényeket, de nem tartották őket kifejezetten ellenségnek, ezért az antiszemitizmus szóhasználat immár négy csoport szempontjából is problémás: az antiszemiták szempontjából, mert mérhetetlen butaságról árulkodik; a "zsidók" szempontjából, mert ők tudják, hogy mennyire nem sémik; a keresztények szempontjából, mert ha belegondolnak, akkor egy zsidók által létrehozott vallás keretében a zsidó Messiást követik; a többi ember szempontjából, mert a logikátlanságnak e halmozottan hátrányos helyzetű fokozata mellett nehéz szó nélkül elmenni.

Mit lehet értelmesen mondani a "zsidók"-kal kapcsolatos polémiáról? Azt, hogy amikor Jézus megérkezett a judaizmusba, akkor a judaisták a föld sója és a világ világossága voltak, magasan a kor erkölcsi, vallási és filozófiai színvonala felett álltak. Jézus lehetőséget kínált mindannyiuknak, hogy Őt követve részt vegyenek a világméretű misszióban, melynek során a föld minden népe Ábrahám leszármazottain keresztül nyer áldást. A judaisták többsége úgy döntött, hogy köszöni a lehetőséget, de megmarad a maga hagyományos elképzelései mellett, tessék őt szépen meghagyni a komfortzónáján belül, az állítólagos globális küldetésnél sokkal fontosabb kiűzni a mocsok megszálló rómaiakat! Kétezer év távlatából elmondhatjuk, hogy ez finoman szólva nem jött be. Jézus megfeszítése után 100 évvel, a sokadik nacionalista lázadás után a rómaiak földig rombolták Jeruzsálemet, a zsidókat örökre kitiltották belőle, a nacionalizmus elbukott. A judaisták internacionalista kisebbsége közben megszervezte a messiáskövetést, amelyen - vagyis Ábrahám leszármazottainak egy részén - keresztül szemlátomást valóban áldást nyer a föld minden népe. A kereszténység egyszerűen a judaizmus messiáskövető, internacionalista ága.

Az ójudaisták kétezer éve vadul ellenzik Jézust és a tanítását, mert elveszi a kiválasztottsággal járó kiváltságokat, demokratikus és befogadó szemléletű, a vagyoni érvényesülés helyett a lelki javakra helyezi a hangsúlyt, és mindenkire kiterjeszti az embertárs fogalmát. Lehet, hogy ójudaista szemmel ez botrány, de a fejlett világ többsége Jézus nyomán így gondolkodik, és ennek köszönheti a demokratikus, toleráns jólétét. Logikailag elemezve: az ellentét Jézus tanításának az elutasítása és az elfogadása között van. Van abban valami agyalágytojás, ha az ember a Messiás tanításától jólétben élő világban köszönettel elfogadja a jólétet, de pfúj, nem fogadja el a Messiás tanítását. Noooormális?

Hogyan dolgozza fel az érintett ezt a problémakört? Logikailag sehogy, mert ez feloldhatatlan ellentét. Érzelmileg olyan kerülő megoldásra juthat, hogy "antiszemitizmus (akármi is az) mindig volt, mindig lesz, kitartóan küzdeni kell ellene, ez minden demokratikus ember kötelessége". Nem ártana ezt megbeszélnie a kezelőorvosával, gyógyszerészével.

Közbevetőleg kérdezem, ha a világban hirtelen kitörne az antihunizmus, te jelentkeznél, hogy bár konkrétan nem vagy Attila népéből való (pszt, ez maradjon köztünk, nem kell őket felvilágosítani), megszólítva érzed magad, és szeretnél áldozattá válni, vagy legalább jól összebalhézni az antihunistákkal, hogy aztán védelmet kérj ellenük? (Az antihunizmus ellen küzdeni köztudottan minden demokratikus ember kötelessége.) Nooooormális?

Ki az a faagyú, aki egyik körhöz sem tartozva beszáll az antiszemitizmus elleni harcba? Olyasvalaki, akit nem zavar, ha nem létező szövetből inget varrnak, és azt egy önjelölt célcsoport sűrű panaszkodás közepette magára veszi. A faagyú számára ebből az következik, hogy az inget mindenképpen le kell húzni. Mondhatná egyszerűen: "Aki 300 millió sémivel és 1,2 milliárd messiáskövetővel bunyózni akar ÉS maga nem sémi, illetőleg messiáskövető, álljon az egyik oldalra; aki elfogadja a kihívást ÉS sémi, illetőleg messiáskövető, álljon a másik oldalra; most pedig hajrá, essetek egymásnak, ahányan csak vagytok!" De nem ezt mondja a hülyéje. Aszimmetrikusan beavatkozva szeretne megelőzni egy logikátlan konfliktust, amelyben egyik fél sem tudja elmagyarázni, kitől mit és miért akar, ennek ellenére látványos szájkaratéval csépeli a levegőt. Noooormális?

Összefoglalva: a nyugati világ demokráciájának, toleranciájának és jólétének alapja a Messiás Jézus tanítása (mindenki embertárs, egyenjogúság van, kezdetben mindenki bizalmat kap, de az érdem helyett származást fitogtató, antidemokratikus ügyeskedő magát rekeszti ki). A messiáskövető világ erkölcsi szövetségben él, amelynek származástól függetlenül bárki tagja lehet, de ez a szövetség szimmetrikus, demokratikus viselkedést ír elő, ahogy a Messiás tanította. Akinek ezzel problémája van, az nem fog Nyugaton demokratikusan toleráns jólétben élni, vagy ha megpróbál különböző trükkökkel mégis egzisztenciát teremteni magának, annak nem kívánt mellékhatásai lesznek. Konkrétan: népszerűtlen lesz, de nem a származása, vallása, bőrszíne, vagy a nemi orientációja, hanem a messiási normákat sértő magatartása miatt. Ez ésszerű és logikus, sőt előre kiszámítható, nem?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése