2014. augusztus 8., péntek

Miért kell(ene) hinni Jézusban?

Miközben az Újszövetség tele van a hitre buzdító tanításokkal, a Jézusba vetett hit mint alapkövetelmény véleményem szerint kolosszális félreértés: nem a kereszténység középpontja, hanem annak egyik lényeges tényezője. Jézus természetesen jó okkal magyarázta, milyen fontos lenne benne hinni, csak egy teljesen más célközönségnek!

Jézus földi működése során 99,9%-ban zsidóknak prédikált, a nemzettársaihoz szólt. Őket szerette volna meggyőzni, hogy személyében eljött a Messiás, hogy megvalósuljon mindaz, ami a Bibliában a végidőkről (az idők teljességéről) szerepel. Fontos lett volna, hogy a zsidók higgyenek benne? Létfontosságú. A többségük azonban nem hitt Jézus messiásságában.

Minek kellett - zsidó felfogás szerint - történnie a végidőkben? Dávid király utódja, a Messiás megjelenik, felszabadítja az ígéret földjét, összegyűjti a világban szétszórt zsidókat, újjáépíti a jeruzsálemi templomot, és bevezeti a tartós, békés jólét korszakát. Ebben a korszakban a gójok (nemzetek) csodálattal adóznak a Messiás ereje és dicsősége előtt, és meghódolnak előtte, királyukká teszik. Így a Messiás - és rajta keresztül a zsidó nép - uralkodik az egész földkerekségen. Egyes vélemények szerint ebben az időben újra mannával táplálkoznak az emberek. Nagyjából így összegezhetők a végidőkről szóló változatos jóslatok.

Jézus fellépése megosztotta a zsidó népet. A többség földi királyt várt és vár azóta is, aki kikergeti a rómaiakat (ma a palesztinokat, szíreket, jordániaiakat, jemenieket, irakiakat, stb.) az ígéret földjéről, amely Izrael jelenlegi területének szerintük kb. tízszerese. Összegyűjti a világban élő zsidókat, akik előtt hódol minden gój. A Jézust elutasítók ma is rendületlenül dolgoznak ennek megvalósításán, az ismétlődő közel-keleti konfliktusok szerintük e távlati cél felé vezetnek.

A zsidók kiátkozott, kiközösített kisebbsége elfogadta, hogy Jézus szokatlanul dicstelen, földi értelemben vesztes Messiás ugyan, de egyben feltámadt, megdicsőült Messiás is. Átvitt értelemben király, átvitt értelemben győzi le a rómaiakat, átvitt értelemben építi fel a jeruzsálemi templomot. Mannaként a saját testét és vérét kínálja fel, és átvitt értelemben hódolnak előtte - meg a zsidó papsága előtt - a gójok. Átvitt értelemben uralkodik az egész földkerekség felett, békét, jólétet teremt, és uralmának nem lesz vége.

Ez a drámai történet bontakozik ki az Evangéliumok lapjain.

Aki felületesen olvassa a történetet, könnyen arra juthat, hogy Jézus egyfolytában a benne való hitet hangsúlyozza, tehát rettentő erősen kell benne hinni, ez lesz a megoldás, a dolgok lényege. Idáig jutott a szövegértésben Luther és Calvin, és megannyi mai követőjük.

Aki némi kommunikációelmélettel is felvértezte magát, felismerheti, hogy Jézus célcsoportja a messiásságát többnyire elutasító zsidókból állt, ezért logikus, hogy a messiásságába vetett hitet hangsúlyozza, de attól még fontos a judaizmus teljes kerete, előtörténete és háttere. A korabeli zsidók szinte minden elvárásnak megfeleltek, kivéve azt a körülményt, hogy átvitt értelmű Messiást nem fogadtak el, ragaszkodtak a szó szerinti (földi, győzedelmes, gazdag és dicső) királymessiáshoz. Pedig csak fel kellett volna tenniük az i-re a pontot azzal, hogy elfogadják a nem földi értelemben Messiás Jézust, és követik az utasításait. Jézus logikusan ezt a pontot hangsúlyozza az i tetején, ám ez a saját nemzettársainak szóló, testre szabott, számukra súlyozott üzenet.

Mit kellett volna tenniük a zsidóknak, ha testületileg elfogadják Jézus utasításait? A zsidó nép magát a föld sójának, a világ világosságának, az emberiség papságának tartotta és tartja ma is. Ezt a szerepet kellett volna Jézus tanainak terjesztésével betöltenie - ne feledjük, hogy a Messiást elfogadó kisebbség ténylegesen be is töltötte ezt a szerepet, ma már láthatatlanul, de annál valósabban beépült a keresztény társadalmak szövetébe.

Egy gójnak nem elég elfogadnia a pontot az i tetején, amikor fogalma sincs az i-ről. Miből áll az i egésze? Abból az évezredes meggyőződésből, hogy egy Isten van, aki személyesen gondoskodik minden választottjáról/meghívottjáról. Aki meghatározta a mindennapi életvitel részletes szabályait, akihez hűnek kell maradni minden nehézség ellenére, és aki egységes, összetartó, a transzcendens erőre/vezetésre nyitott viselkedést vár a népétől, aki minden szívre, agyra és karra igényt tart az utasításai végrehajtása során. A gójoknak erről az egészről sem fogalmuk, sem tapasztalatuk nem volt, zsidó felfogás szerint sötétségben, tudatlanságban, erkölcstelenségben és istentelenségben tévelyegtek, míg a választott nép Jézusnak engedelmeskedő része nem értesítette őket arról, hogy van jobb lehetőség, és ez az Örömhír, az egész emberiséggel kötött Új Szövetség.

Képzeljük el, hogy valaki azzal toppan az athéniak elé, hogy eljött a Tenkes kapitánya, akit régen vár a világ, az övé minden hatalom és dicsőség. Benne kell hinni, hogy örökké boldogságban éljenek. Joggal kérdeznének vissza, hogy mivel ilyen figurát sosem vártak, mi ez az egész bohóckodás? A Tenkes kapitánya jelentős hadvezér lehet a saját csapatai élén - ha elfogadják a vezetését-, de a kuruc szabadságmozgalomról lemaradt külhoniak számára csak egy egzotikus mondahős. Benne "hinni" olyan, mint az e=m*c2-ben hinni mindenféle fizikai előismeret nélkül. Hiszed, hogy e=m*c2? Akkor kozmikus szakértő vagy. Hogy nem érted, mi az e, az m, meg a c, és annak a négyzete? Sebaj, csak hinned kell, ennyi az egész. Sola fides. Tessék?! Efféleképpen bámulhattak eleinte a gójok azokra a zsidókra, akik az úgynevezett Messiás (görögül: Krisztosz) eljöveteléről hoztak értesítést.

A Messiás Jézus a maga és tanítványai zsidó háttere nélkül nem érthető meg, az Istennek való kitartó, judaista típusú hűség, engedelmesség és akaratvégrehajtás nélkül benne hinni annyit ér, mint a Tenkes kapitányát elfogadni Barbados szigetén, vagy naponta háromszor elimádkozni, hogy "E egyenlő emszer cénégyzet". Még várat magára az Evangéliumok gójokra súlyozott felülvizsgálata, amelyből kiderül, mit és hogyan mondhatott volna Jézus akkor, ha nem csak Izrael házát igyekszik egybegyűjteni, hanem földi működését a gójok okítására is kiterjeszti.

36 megjegyzés:

 1. Az igaz, hogy Jézus tanításának pontos megértéséhez szükséges a zsidó háttér ismerete, bár szerintem a leglényegesebb üzenet enélkül is átjön az Újszövetségből. A kereszténység központi eleme végül is Jézus kereszthalála és feltámadása, ami egyáltalán nem átvitt értelmű, és ebben tényleg hinni kell.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tedd fel úgy a kérdést, hogy mi van, ha Jézust másképp ölik meg? Mi van, ha egyáltalán nem is támadt fel? Mi van, ha Saul hallucinált?

   Változik ettől a kereszténység? Ha igen, miben?

   Törlés
  2. Ha így lett volna, akkor nincs is kereszténység. Ha nincs a feltámadásba vetett hit, akkor Jézus egyike lett volna a bölcs tanítóknak, aki sok szép és okos dolgot mondott, esetleg karizmatikus hatással volt az emberekre, sokan követték, aztán száz év múlva teljesen feledésbe merült. Vagy az is lehet, hogy a tanítása valamilyen formában mégis fennmaradt volna, mint mondjuk Konfuciuszé Kínában, de akkor az nem a ma ismert kereszténység lenne.

   Törlés
 2. "Idáig jutott a szövegértésben Luther és Calvin, és megannyi mai követőjük." - Csak azért, mert jogod van beszélni, dönthetsz úgy is, hogy időnként nem beszélsz, legalábbis bizonyos dolgokról. Ez a szabadság egy foka, nem is alacsony - ez már elegancia. Például nem beszélsz olyasmikről, amiről gőzöd sincs, főleg úgy, mintha magabiztosan uralnád a témát. Hisz emlékszel, nem ismered ennek a két embernek a tanait, ám újfent szemrebbenés nélkül nyilatkozol róluk. Egyfelől megértem, hisz a látszatkeltés kényszere arra hajt, hogy sose karcolódjon meg az énképed. De hidd el, a látszatot, hogy nem vagy érzéketlen és primitív, pont azzal tudod fenn tartani néha, hogy bizonyos témákat kerülsz. Ehhez az kell, hogy időnként elszégyelld magad saját magadon. Paradox, ugye? Nárcisz tükörképe pont attól marad sértetlen, hogy néha nem tetszik neki. Szoktad magad szégyellni, Laci? Gyakorold, szebb lesz a magadról alkotott képed.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szoktam magamat szégyellni, és igyekszem levonni ebből a tanulságokat. Szégyenbe kerülhetek, ha kiderül, hogy Luther vagy Kálvin azonos volt Jézussal, és én nem vettem azt észre.

   Ha nem voltak azonosak Jézussal, akkor emberek voltak, akik elemezhetők, bírálhatók. Még csak iszlám próféták sem voltak, hogy halálos ítélet fenyegessen, ha nem csak dicsérem őket. Egyiknek sem tűnt fel, hogy Jézus kifejezetten CSAK zsidókat tanított, és hogy ebből bizony következnek dolgok. A maguk korlátolt megértése alapján kialakítottak egy tévesen súlyozott modellt, és dogmatizálták azt.

   Mai híveik pedig olyan sértődékenyen védik őket, mintha bizony szent vallásalapítók lettek volna. Ez nem ésszerű, mivel nem voltak sem szentek, sem vallásalapítók. Luther az élete végén acsargó antiszemitává vált, a német antiszemitizmus alapítója lett, Calvin pedig téveszmés diktátorként viselkedett. Azt gondolom, hogy az őket sérthetetlennek tartó ember vállalja a beégés veszélyét.

   Törlés
 3. Vértes Nárcisz László pedig a lélektudomány mai állása szerint pszichopatoid manipulátor, a vallás nyelvén pedig egy Ördögtől megszállt Istengyűlölő. Van talán konkrét okod, hogy gyűlöld Istent? Nem volt hozzád elég jó? Hidd el, senki nincs megsértve, maximum a keresztyén józan ész háborog a bárgyúságaid ellen. Ahogy nézem - megnyugtató módon -, egyre több olvasód ismeri ezt fel, és ezzel a dolgok a helyükön vannak. Isten védi a hívőket a magadfajta körmönfont kóklerektől.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Isten védi a hívőket a magadfajta körmönfont kóklerektől."

   Ha kókler pszichopatoid manipulátor és Ördögtől megszállott Istengyűlölő vagyok, akkor ez indokolt és helyes.

   De pusztán Luther és Calvin észérvekkel történő bírálata ilyenné tenne? Akinek nem tűnik fel, hogy Jézus judaistákat tanított, és amit mondott, az nem gójokhoz szólt, ezért a gój követők szempontjából alapvetően át kell gondolni a hangsúlyokat, az gyenge szövegértésből és kommunikációelméletből, hívják bár Luthernek vagy Calvinnek. Még arra sem voltak képesek, hogy legalább egymással megegyezzenek, ketten összesen több száz további egyházat alapítottak. Nem hiszem, hogy emiatt nekem kellene szégyenkeznem, vagy hogy én lennék a megosztó ebben a témában.

   Törlés
 4. Ebben a témában - nem csak Luther és Kálvin kérdésében - egy macskajancsi senki vagy. Szállj ki méltósággal, amíg az Ördög nem távozik belőled.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Felteszem, hogy ha kiderülne számodra, hogy kénytelen vagy választani Luther/Calvin vagy Jézus követése között, akkor Jézust választanád, és nem ragaszkodnál két 1500 évvel későbbi tekintélyhez, bármennyire is nagynak tartod őket. Ha Luther és Calvin pontosan Jézust követte, akkor elvileg rajtuk keresztül is követheted Jézust, de ugyanígy nélkülük is megteheted ugyanezt, mert ezen ideális esetben semmi sem változik.

   Ha Luther és Calvin nem pontosan követte Jézust (ezt feszegetem én), akkor meg gondban vagy, ha Jézus helyett e tekintélyeket tartod szem előtt. Számodra evidens, hogy ahogy Jézus az út az Atyához, úgy Luther/Calvin az út Jézushoz? Ha így lenne, nem kellett volna legalább nekik kettőjüknek ugyanazt mondaniuk, és nem két eltérő dolgot ezzel kapcsolatban? Ez már önmagában bizonyítja, hogy Luther és Calvin egyszerre nem lehet a Jézus felé vezető út, mivel egymás között sem egyeznek. Ha pedig ez így van, nem ésszerű feltételezni, hogy kettőjük közül az egyik vagy a másik megkerülhetetlen Jézus követéséhez, amikor ott van maga az Evangéliumokból megismerhető Jézus.

   Ha a hozzáértésem tényleg nulla, akkor néhány észérvvel megszégyeníthetsz, ráébreszthetsz az óriási tudatlanságomra. Bocs, de a "míg az Ördög nem távozik belőled" nekem nem tűnik észérvnek, nem segít ráébrednem, hogy mi mindent nem tudok.

   Észérvnek tekinteném pl. a következőket:
   - Igaz, hogy Jézus judaistákat tanított, de a gójokra az egy az egyben, változtatás nélkül érvényes, mert...
   - Jézus tanítását a gójokra adaptálni szükséges ugyan, de az adaptálás nem fog változtatni pl. a "sola fides" alaptételen, mert...

   Törlés
 5. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 6. "a Jézusba vetett hit mint alapkövetelmény véleményem szerint kolosszális félreértés: nem a kereszténység középpontja"

  "Mi van, ha egyáltalán nem is támadt fel? Mi van, ha Saul hallucinált?"

  Ezek a te nagy-nagy fogaskérdéseid. Cikkek és kommentek tucatjaiban küszködsz ezzel a problémakörrel. Körmönfont kókler (=szélhámos) azért vagy, mert mindent megteszel, hogy a hit látszatát keltsd magadról, miközben immár nyíltan ki is mondod, hogy ez nem az irány számodra. Ezzel már ostobának látszol, minden szándékod ellenére.

  Szóval hogy értsd: nem az az ördögi benned, hogy a fent idézett gondolataid megfogalmazódnak, hanem az, hogy emellett hívőként árulod magad, vagyis szemen szedetten hazudsz, még a katolikus templomot is kiválasztottad magadnak háttérnek, hogy jól mutasson mögötted, és eltakarja azt a zavaros izét, amit képviselsz. És nem az a probléma, hogy gondolkodsz, hiszen más is gondolkodik. Erre azért nem csak te vagy képes.

  A probléma az, hogy a Sátán diktálja a gondolataidat, te pedig hagyod. Az arroganciád a rés jellemeden, amin keresztül a Sátán hozzád férkőzött, és magának kaparintott. Az arroganciád, a fene nagy eszedben való tetszelgésed az, ami nem engedte és a jelek szerint nem is fogja engedni neked, hogy megtérj. És mivel nem tértél meg, szabad prédája vagy a Sátánnak, aki el is végzi benned a munkáját. Mert vagy Krisztushoz térsz hittel, vagy a Sátáné maradsz. Nincs középút. Vedd észre, hogy segítek neked, mert azt azért nem állítom rólad, hogy sátánista vagy, de azt igen, hogy a Sátán kezében jó anyag vagy, "gitt vagy" ("putty in his hands"). Az arroganciád által még azt is hagytad a Sátánnak elhitetni magaddal, hogy Luthert és Kálvint avatott vagy bírálni bármilyen fokon. Az "okosságod" a gyenge pontod és egyben a veszted, mert a Sátán ellened használja fel, nem enged Krisztushoz, a benne való hithez, nem engedi, hogy bizonyos legyél a láthatatlanban. És nemcsak, hogy nem engedi, de arra buzdít, hogy használd bomlasztásra, zavarkeltésre, megbotránkoztatásra, és legfőképpen: a jóleső önelégültség ismételt átélésére - ezt a csapdát állította neked a Sátán.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "hagytad a Sátánnak elhitetni magaddal, hogy Luthert és Kálvint avatott vagy bírálni bármilyen fokon"

   Komolyan azt akarod mondani, hogy aki Luthert vagy Calvint bírálja (bármilyen fokon), abba beköltözött a Sátán? Ezt ésszerű ötletnek tartod?

   Úgy látszik, a Sátán elhitette velem, hogy szabad ésszel gondolkodnon. Pfúj, a táliboknál ezt nem úsznám meg élve. Remélem, te nem tűzöl ki vérdíjat a fejemre.

   Törlés
  2. Még várom a válaszodat arra a kérdésre, hogy szerinted Jézushoz kizárólag Lutheren és Calvinen keresztül vezet-e az út.

   Ha igen, kettőjük közül kizárólag melyiken keresztül? Hiszen egymással sem értettek mindenben egyet. Aki szerint kizárólag Lutheren keresztül, az egyben azt állítja, hogy Calvin követőibe beleköltözött a Sátán, és persze fordítva?

   Törlés
 7. Igen, a Sátán elhitette veled a nagyságodat, örül, hogy talált benned egy balekot. Ezt a csatát a jelek szerint - egyelőre - ő nyerte. Ja, nem árt, ha szokod az egyházi nyelvet. Érdekes, hogy a sok év templomba járogatás után is idegenkedsz tőle.

  Protestáns körökbe tervezel inkább járni, ezért feszegeted ennyire a kérdést Luther és Kálvin körül? Ám legyen, de itt is hinni kell ám, nemcsak a katolikus templomban. Luther és Kálvin tanai között nincs lényeges különbség, olyannyira, hogy a Református és az Evangélikus Egyház lelkészei egymás egyházában is tartanak istentiszteletet. A lényeg ti. nem változik, ahogy a Katolikus Egyházban is a hit és a bűnbánat - a te nagy falatjaid - a "beugró" az üdvözüléshez.

  Nézd, a Sátán téged lepadlózhatott, de azért az Egyházzal még sokat kell birkóznia, és vélhetően nem te leszel a keresztyén vallás 21. századi "reformere". Vagy már ezt érzed magadban, ennyire hülyét csinált belőled az Ördög?

  VálaszTörlés
 8. "hagytad a Sátánnak elhitetni magaddal, hogy Luthert és Kálvint avatott vagy bírálni bármilyen fokon" - nem azt írtam, hogy nincs jogod hozzá, hanem hogy nem vagy avatott. Alkalmatlan vagy rá. Ha másképp gondolod, az azért van, mert a Sátán balekja vagy, egy ízig-vérig lúzer, akit a Sátán megfosztott a szabadságától ahhoz, hogy a kellő ponton ne éljen a jogával.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Luther és Kálvin tanai között nincs lényeges különbség, olyannyira, hogy a Református és az Evangélikus Egyház lelkészei egymás egyházában is tartanak istentiszteletet."

   Ez azt jelenti, hogy lutheránusnak vagy kálvinistának lenni mindegy? Ha Calvin is így gondolta, miért alapított saját egyházat, miért nem állt be Lutheréba?

   Eddig még szabad gondolkodnom anélkül, hogy a Sátán beszélne belőlem?

   Törlés
 9. Igen, Laci, gyakorlatilag azt jelenti. Ha alkalmas lennél a Luther-Kálvin probléma megítélésére, ezt már tudnád. De mintha nem figyelnél: nem vitatom a jogodat a gondolkodáshoz, tehát "szabad" gondolkodnod, csak üdvösebb lenne, ha alkalmas is lennél rá, hogy érdemben szólj ehhez a témához. A Sátán elvette a valóságérzékedet, ezzel átvert, és balekot csinált belőled, erre próbállak rádöbbenteni. A gondolkodás azzal is jár, hogy időnként hallgatsz, visszakozol onnan, ami nem a te tereped. Ha ezt felismered, egy pici lépést már tettél a benned lévő Sátán ellen. Ha felismered, hogy a Sátán balekja vagy, le is tudod győzni magadban. Lásd át, hogy munkál benned a Sátán. Őszintén, szívből bátorítalak rá.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "A Sátán elvette a valóságérzékedet, ezzel átvert, és balekot csinált belőled"

   Olyan balekot, aki feltesz kérdéseket, amelyekre te nem válaszolsz, csak a sátánra hivatkozol ismételten. Nem vagy gyanús magadnak?

   Törlés
 10. Mire kellene pontosan gyanakodnom? És milyen kérdésre nem válaszolok? Örülj, hogy szembesítettelek a balekságoddal, kaptál egy esélyt a hit felé lépésre és az üdvözülésre. Azt nem vártam, hogy jól esik neked, amit írok, de nem is volt szándékom jólesőt írni. A felnövés, a tetszetős nárcisztikus (=Sátán sugallta) énkép összetörése fájdalmas. Ha menekülsz ettől a fájdalomtól, nem nősz fel, nem leszel hívő, nem kerülsz Isten közelébe - infantilis balek maradsz a Sátán kezében életed végéig, és ez jobban fog akkor fájni, mint most a képrombolás.
  A jellemgyengeséged, a nárcisztikus hiúságod tesz a Sátán rabjává, és vele szemben kiszolgáltatottá. Ha ezt belátod, van sanszod, hogy szabaddá válj tőle, azaz ellenállj a hangjának, és értelmes irányba tereld a gondolataidat. Kedvenc téveszméd a keresztyén hívőket lúzernek tekinteni. Ennél nagyobb sikert nem is érhetett volna el nálad a Sátán. A balekságod belátása nem lúzerség, hanem a szabadság felé tett első lépés. A lúzer a Sátán, és a balekok, mint például te is, akikkel az ellenkezőjét tudja elhitetni. Ha nem lennél ennyire nárcisztikus, nem lennél így kiszolgáltatva a Sátán hangjának. Barátkozz a balekságoddal, fogadd el ahhoz, hogy szabadulhass tőle.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Mire kellene pontosan gyanakodnom?"

   Arra kellene gyanakodnod, hogy egyszerű kérdésekre sem tudsz választ adni, csak ismétled a sátános lemezedet.

   Az egyszerű kérdésem úgy hangzott, hogy amennyiben Luther és Calvin együtt a kizárólagos út Jézushoz, akkor Calvin miért nem lett lutheránus, miért alapított saját egyházat? Vagy ha Calvin a kizárólagos út Jézushoz, miért nem látta ezt be Luther, miért nem lett kálvinista? (Fél generáció eltéréssel kortársak voltak, ismerték is egymást, akár Lutherből is lehetett volna kálvinista.) Ebből az derül ki, hogy egymást sem fogadták el, egyikük sem lehet kizárólagos út Jézushoz, akkor meg mi a gondod velem, aki egy lehető legteljesebb evangéliumi összképre törekszem, és ennek részeként bírálom a "sola fides" típusú csőlátást? Lutherrel és Calvinnel semmi személyes problémám, ők a prominens "sola fides" vonalasok, így kerültek a látókörömbe.

   Hadd emlékeztesselek rá, mit jelent a sátán: szétszóró, megosztó. Az evangéliumi összkép keresése vajon megoszt, vagy egység felé mutat?

   Törlés
 11. "amennyiben Luther és Calvin együtt a kizárólagos út Jézushoz, akkor Calvin miért nem lett lutheránus, miért alapított saját egyházat?" - nem tudom.
  "ha Calvin a kizárólagos út Jézushoz, miért nem látta ezt be Luther, miért nem lett kálvinista?" - nem tudom
  "mi a gondod velem, aki egy lehető legteljesebb evangéliumi összképre törekszem, és ennek részeként bírálom a "sola fides" típusú csőlátást?" - Nincs veled gondom, szabad vagy, semmit nem tiltok meg neked. A hitalapok megkérdőjelezése nem kritikai gondolkodás, hanem Sátántól sugallt kétkedés. Ezt a kettőt kevered össze. Nekem ez sem probléma, de annak nevezem, ami. Ez a kérdés számodra probléma.
  "Az evangéliumi összkép keresése vajon megoszt, vagy egység felé mutat?" - Irreleváns, ha nem vagy hívő, és megállapítottad, hogy nem a Krisztusban való hit a keresztyén tanítás alapja. A Sátán össze-vissza gondolkodásra és beszélésre kényszerít, "megosztotta" "szétszórta" "kétségbe" (kettőségbe) kényszerítette a gondolkodásodat - te ezt kevered össze a kritikai gondolkodással.

  VálaszTörlés
 12. Munkál benned a tagadás szelleme, keményen megfogott a Sátán, de rajtad áll, hogy tudsz-e szabadulni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezek szerint a logikus gondolkodást szolgáló kérdéseimre a válaszod: "nem tudom".

   A hitalapokat megkérdőjelezni szerinted nem kritikai, hanem sátáni gondolkodás.

   Valóban ez az álláspontod?

   Felhívom a figyelmedet arra, hogy a posztban nem a saját nézetemként kérdőjeleztem meg a Jézusban való hitet, én szilárdan hiszem, hogy Jézus a zsidó Messiás, aki feltámadt a halálból, és akit követve örök boldogságban lehet részünk. Azért tettem fel az elméleti kérdéseimet, hogy Jézus nem ikonszerű, hanem emberi/logikai/filozófiai értékeire (is) felhívjam azok figyelmét, akik tőlem és tőled eltérően nem fogadják el, hogy Jézus lett volna a zsidó Messiás.

   Jézus mint Messiás egy tekintélyfigura. Jézus mint ember, mint tanító és filozófus egy zseniális, mélyen elgondolkodtató figura, soha senki nem adott hozzá fogható értékű tanítást. Az emberiségnek jót tesz, ha igyekszik Jézusról átfogó összképet kialakítani, és nem csak az ikonságával foglalkozik csőlátó módon. Erről szól a poszt.

   Törlés
 13. A posztod arról szól, hogy a benned élő Sátán ezt gondoltatja és mondatja veled: "a Jézusba vetett hit mint alapkövetelmény véleményem szerint kolosszális félreértés: nem a kereszténység középpontja". Hazudsz és mellébeszélsz, amikor ezt tagadod, és nem veszed észre, vagy nem érdekel. Nem rebben a szemed sem. Ez sátáni "siker". A "gondolkodásod" eredménye zűrzavaros, áporodott katyvasz. Ezt tette veled a Sátán.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Most már érteni vélem, mit értesz félre, vagy mit írtam esetleg nem sebészi precizitással.

   "a Jézusba vetett hit mint alapkövetelmény véleményem szerint kolosszális félreértés: nem a kereszténység középpontja, hanem annak egyik lényeges tényezője"

   Ez a mondat azt jelenti, hogy Jézus követéséhez nem kizárólag azon az úton lehet eljutni, hogy egy darabban lenyeled az ikont, ami egyre inkább egy jókora, merev kegyességi/dogmatikai csomag, mint egy élő, neked szóló, boldogító megoldás. (Pedig a lényeget megértve persze nagyon is ilyen.)

   Jézus követéséhez épp úgy el lehet jutni a tanításának filozófiai mélységein logikázva, vagy az életének judaista reformátori vonalán is.

   Azt gondolom, és ez a tényleges személyes álláspontom, hogy mivel Jézus egy élő személy, nem lehet csupán az ikonságával foglalkozva hasznosan és érvényesen követni. Röviden: Jézust nem lehet dogmatikusan, kegyességi formulákat mantrázva követni. (meratotyaaszmontahogybulileszmeratotyaaszmontahogybulilesz - hiába hajtogatnánk Jézus tanait ilyen formában, sosem lenne belőle buli)

   Ezt a fenti kommentjeiddel szépen demonstráltad. Gondolkodás helyett sátánozni kontraproduktív, az emberiségnek ártó tevékenység.

   Jézust, az élő zsidó Messiást megismerni, megérteni és követni viszont boldogító, és egyben az egész emberiségnek is használó tevékenység, igyekezzünk így tenni mindketten.

   Törlés
 14. "Jézus követéséhez épp úgy el lehet jutni a tanításának filozófiai mélységein logikázva, vagy az életének judaista reformátori vonalán is." - Nem. Ez a Sátán szava, ami kezdettől fogva benned volt. Templomot választottál, de a Sátáné maradtál mindvégig, ez pedig nem enyhíti, hanem felnagyítja ezt az állapotodat. Amennyire leplezni igyekszel ezt, annyira kontrasztos is, ahogy az otromba ördögláb minduntalan kikandikál az okfejtéseid mögül. Hinned kell Jézusban, feltétel, megszorítások, spekulációk, nárcisztikus okoskodás nélkül, különben a Sátáné maradsz. Hit nélkül egy vesztes okostojás maradsz. Középút nincs, az a Sátán útja.

  VálaszTörlés
 15. "Ezek szerint a logikus gondolkodást szolgáló kérdéseimre a válaszod: "nem tudom"." - Ha akarom, tudom. Tételesen végig tanulmányozom, és tudomásul veszem. A hit kérdésében nincs szükségem logikus ellenőrzésre. Erre a Sátán balekjainak van szüksége, pont azért, hogy a Sátán elválaszthassa őket Istentől. Ld. fent, amit erről írtam.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nézd, én őszintén igyekszem Jézust követni, míg a te életedet a sátánozás tölti ki.

   Kifejtettem az álláspontomat, béke veled.

   Törlés
 16. "te életedet a sátánozás tölti ki" - Kizárólag akkor, amikor szembekerülök vele. A Sátán nem szitokszó, nem érdemes személyeskedésnek venned. A Sátán bennünk van, és a bűneinket testesíti meg. Minél sunnyogóbb, annál nyíltabban kell leleplezni. Most legalább tudod, mivel állsz szemben saját magadban, és felismerheted. Ha a "kritikai" gondolkodásod a hitpillérek ledöntésére irányul, biztosra veheted, hogy a Sátán (=az Istentől távol tartó "megosztó", "szétszóró" elvágó erő) vezérel. Legyen ez számodra egy "piros zászló", és ilyenkor zabolázd a gondolataidat, akármilyen tetszetősek. Egyszerűen csak hidd el, hogy nem visznek jó irányba. Nem kell minden gondolatodat olyan komolyan venni, Laci.

  VálaszTörlés
 17. Lehet gondolkozni, lehet kérdéseket feltenni, lehet dolgokat különféleképpen értelmezni, kellő alázattal még az alapvető hittételekre is rá lehet kérdezni. De ha ezeket megkérdőjelezed, illetve átértelmezed, akkor nem léphetsz fel egyidejűleg a kereszténység nevében, annak propagálójaként! Mert ha így teszel, az keresztény szempontból tévtanítás, eretnekség.
  Szerintem itt az alázaton van a fő hangsúly. Mert ha bizonyos kérdésekre őszintén válaszokat keresel és gondolati úton próbálsz eljutni a válaszokhoz, ez még nem baj, ha alázattal teszed, és mindig fenntartod a lehetőséget, hogy esetleg egyáltalán nincs igazad. De ha meg vagy arról győződve, hogy az általad kiokoskodott válaszok helyesek, sőt mi több, felülírják kétezer év egyházi hagyományát, akkor már szerintem is gond van...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha a józan ész világosabbá teszi 2000 egyházi hagyományát, mi gondod vele? Úgy véled, a mindentudó Istent veszélyezteti az ésszerű gondolkodás, vagy hogy direkt úgy van kitalálva a világ, hogy tartósan az ésszerűtlenségnek legyen igaza az ésszerűség helyett? Ez nagyon zűrös hit lenne, nem a lehető legjobb Istenről szólna.

   Nem vélem a maga álláspontját egyedülinek, bármikor nyitott vagyok ellenvéleményre, amelyből kiderül, hogy a véleményező végig is gondolta azt, amit végig célszerű gondolni, és nem érzelmileg, nem indulatból vitatkozik. A higgadt észérvek minden ügynek használnak, kerüljenek hát elő.

   Törlés
 18. Egyetértek Discipline, az alázat elengedhetetlen, de azzal vigyáznék, hogy Vértes Lacit eretneknek nevezzem. Már csak azért sem tekinthető eretneknek, mert amennyire tudom, egyetlen eretnek sem kérdőjelezte meg a Krisztusban való hitet mint központi tanítást. Az eretnekek hívők voltak, ő viszont eleve nem hisz. Ha eretneknek nevezed, azt sugallod, hogy súlya van annak, amit mond, és nem meghátrálásra készteted, hanem az ő esetében olajat öntesz a tűzre. Ti. amit Laci demonstrál, az valóban - ahogy sugallod, amikor az alázat hiányáról beszélsz - gőgös, dacos különcködésének, nárcisztikus arroganciájának (amin keresztül a Sátán irányítani tudja) a produktuma, mindössze erről van szó.

  A nárcizmus öngerjesztő ördögi dinamika: akárhogy reagálsz egy ilyen ember gondolataira, mindig a gőgjét erősíted - ha egyetértesz azért, ha nem, akkor meg csak azért is. Jól látod, miszerint "ha meg vagy arról győződve, hogy az általad kiokoskodott válaszok helyesek, sőt mi több, felülírják kétezer év egyházi hagyományát, akkor már szerintem is gond van". Vértes Laci egyszerűen lázad a gondolat ellen, hogy meghajlítsa a szabad akaratát, és higgyen. Csűri-csavarja az Örömhírt, ráadásul úgy, hogy eleve nem érti, de ezért még az Egyház nem sodródik válságba, nem hívnak össze zsinatot, és nem indul Vértes Laci ellen exkommunikációs eljárás. Bár könnyen lehet, hogy pont rről álmodik, hiszen mintha már sejtetne valamit a grandiózus tervéből, miszerint: "Még várat magára az Evangéliumok gójokra súlyozott felülvizsgálata, amelyből kiderül, mit és hogyan mondhatott volna Jézus (...)" Na, talán majd akkor…

  "bármikor nyitott vagyok ellenvéleményre," - Az ellenvélemény az Örömhír.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "ő viszont eleve nem hisz"

   Nagyon is hiszek. Mint már leírtam, én abban hiszek, hogy Isten a legjobb, legszeretőbb, az emberiségnek a lehető legjobbat akarja. Hiszem, hogy Jézus Isten fia, és feltámadt, továbbá hogy a világ legjobb tanítását adta nekünk.

   Abszurd módon állítod, hogy én nem hiszek. Veled van gond, hiszen te egy igazságtalan, önkényes "istenben" hiszel, ezzel káromlod a valódi Istent. Amikor a hitet összeegyeztethetetlennek gondolod az ésszerűséggel, akkor Isten mindentudását vitatod. Szerinted a legjobb és legigazságosabb Isten logikátlan, ésszerűtlen világot teremtett, és direkt kiszúrásból adott észt, hogy ezt látva szenvedjünk? Ebben hiszel? You give faith a bad name.

   Gyuri, te nem hiszel abban, hogy Isten a legjobb, legigazságosabb, legszeretőbb, és hogy a lehető legjobbat akarja az emberiségnek? Miből gondolod, hogy ha ebben nem hiszel, akkor "hiszel"?

   Törlés
 19. Aha, szóval kikéred magadnak, hogy nem tekintünk eretneknek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Tudod, miért tiszta a logikám, a te nagy bánatodra? Mert nem az enyém, hanem Istené. Enélkül úgy tapogatóznék a sötétben, mint ahogy te teszed Lucifer fényében.

   Törlés
  2. Ha úgy szól a logikád, hogy Isten a lehető legjobb, legigazságosabb, legszeretőbb, és a lehető legjobbat akarja az emberiségnek, akkor egyetértünk.

   Törlés