2012. május 3., csütörtök

Mi az iszlám lényege?

A belga Le Soir két cikkéből értesültem, hogy Niger amúgy is éhező, nyomorgó népét sariapárti iszlám fegyveresek nyomorítják még tovább északról, a Kadhafi-rezsim bukása nyomán Líbiából szerzett fegyverekkel. Céljuk, hogy véget vessenek a bűnös modern oktatásnak, azaz a lányok ne járhassanak iskolába. Elképesztő, hogy a Kr.u. 1000 táján tudományban még Európa előtt járó arab világ ide jutott: az iszlám szélsőségesek 2012-ben a nők tudásszerzését látják a legfőbb veszélynek. Az írás-olvasás és a négy számtani alapművelet lenne az erkölcsi züllés melegágya?

Belgiumban 25, illetve 20 év börtönre ítéltek egy muszlim házaspárt, a lányuk meggyilkolásában való bűnrészességért. A kamasz Sadia halálos szégyent hozott a családjára: nem volt hajlandó hozzámenni a vőlegényhez, akit szokás szerint szereztek neki ... Pakisztánban. A gyilkosságban való részvételért 5 évet kapott a lány nővére és 15 évet a bátyja, ő adta le a halálos lövéseket! Hány ilyen család élhet Belgiumban, és hány Európa egyéb országaiban? Mennyi némán viselt terror húzódik meg egy-egy rivaldafénybe emelt ügy mögött? Vajon az iszlámhívők többsége szerint ez a család vérlázító, alávaló gaztettet követett el, vagy ellenkezőleg, jutalom várja őket a túlvilágon, és hajrá, becsületgyilkosok? A radikális iszlám szemszögéből pedig az iskola okolható, az "fertőzte meg" a lány gondolkodását? Mit szól az ügyhöz az iszlám teológia, mit szólna a Próféta, és vajon hogyan vélekedik erről a Mindenható? Ha helytelenítik, hogyan érvényesül ez a gyakorlatban, a napi igehirdetésben? A lelkem mélyéig felkavarva nehezemre esik, de igyekszem nem általánosítani, nem elkapkodni a következtetéseket, főként nem összemosni az iszlám arab és más nemzetbeli híveit, illetve radikális és mérsékelt követőit.

A demokrácia lényegéhez tartozik a kulturális sokszínűség, amely gazdagít bennünket. Csak a hülye hagyja azonban, hogy a toleranciával visszaélők a kontinens 21. századi mindennapjainak részévé tegyék az ókori mércével is perverz barbarizmust. Őrületes, feloldhatatlan ellentét feszül a között, hogy a keresztény gyökerű Európa emberszeretetből eltörölte a halálbüntetést, és a között, hogy huszonöt éven belül négy olyan embert bocsát vissza a társadalomba, akiknek meggyőződése, hogy halált érdemel, aki kényszer helyett szerelemből házasodna, és hogy a halálbüntetés családon belül végrehajtható.

Hitem szerint Isten saját képmására teremtette az embert, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, aki saját életét adta a világ életéért. Tény, hogy a történelem sötét óráiban a kereszténységgel visszaélve is sikerült gyilkolni, de tény az is, hogy az egyház legádázabb kritikusai lejárhatják a lábukat, míg olyan keresztényre akadnak, aki szerint ez összeegyeztethető a jézusi tanítás lényegével, netán kifejezett erény az ítélet napján.

Minél többet foglalkozom a témával, annál kevésbé tudom, mi az iszlám lényege. Maga a szó "teljes alávetés"-t jelent, de mi következik ebből? Alázat és hit, remény, szeretet, ahogy az én logikám sugallná, vagy teljes szellemi napfogyatkozás és vakbuzgó, embertelen, agyatlan erőszak? Addig is, amíg kiderül, az muszlim bevándorlóknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kellene, hogy nálunk letelepedve képesek és hajlandóak európai értékrend szerint élni.

45 megjegyzés:

 1. Érdekes, hogy az iszlám lényegét próbálod megérteni, pedig látványos hiányosságok vannak a legalapvetőbb kifejezések dolgában is. :D "Iszlám házaspár" tudniillik nincsen. Magyarul "muszlim házaspárról" illik beszélni, már ha szabatosan akarunk közírni. Az "iszlám" (الإسلام‎) magának a vallásnak a neve, és nem használatos melléknévként a követőkre. "Muszlim vagyok", nem pedig "iszlám vagyok", ahogyan "keresztény vagy", nem pedig "kereszténység vagy". Ennek a szóhasználatnak az az oka, hogy az arabban a vallás követőire -- az afroázsiai, régi nevükön: sémi-hámi nyelvek logikájából adódóan -- ugyanabból a S-L-M mássalhangzógyökből képzett külön alak van. Herbert Vorgrimler katolikus teológust idézve: "A vallás követőinek az iszlám fogalmából levezetett önmegnevezése: muszlim." -- Amúgy gratulálok, a régebbi cikkeidhez képest előrelépés, hogy a Haider-Le Pen-Csurka-Vona színvonalú érvelés immár nem rejtőzik amúgy intelligens sorok közé. -- Maga a "kereszténység" szó a "felkent" jelentésű görög "chrystos" szóból ered, amely a hasonló jelentésű héber/arámi "mashiah" szóból ered. Mi következik ebből? Semmi. Egyébiránt pedig Európa nem csak keresztény gyökerekkel, hanem zsidó is arab gyökerekkel is rendelkezik, mert a keresztény Európa nem létezne ma ismert formájában, ha az arabokon keresztül nem válik számonkra hozzáférhetővé az antikvitás és az Indiai szubkontinens szellemi kincse.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm az iszlám-muszlim észrevételt, máris javítom a szövegben, és érdekel, meglátásod szerint mi az iszlám lényege, illetve mi a Le Soir alapján leírt esettel kapcsolatos álláspontod.

   Törlés
 2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 3. Javasolnám, hogy az "iszlám bevándorlókat" is javítsd "muszlim bevándorlókra". -- A cikked iskolapéldája annak, hogy kell a népet populista csúsztatásokkal hülyíteni. Tény: a muszlim világnak azon részeiben, amelyek alig is emelkedtek még ki középkori feudális állapotaikból, valóban létezik a családfői önkényuralom féllegális intézménye. Tény: a keresztény világ ettől semmiben nem különbözött a maga adott korszakaiban; az elrendezett házasság (és az ezzel járó számtalan öngyilkosság, zárdába záratás és boldogtalan párkapcsolat) még a 19. században is jellemző volt egyrészt a magyar társadalom legfelsőbb rétegeiben, másrészt például a parasztság, főleg a tehetős birtokosság köreiben. Elég egyszerű logika kell annak felismeréséhez, hogy a társadalmi viszonyok fejlettségének vajmi kevés köze van közvetlenül a vallás lényegéhez. Vegyünk egy példát: a kereszténység "lényege" a szeretet meg az önzetlenség meg a gyarapodás meg a sokasodás. Vajon a keresztény országokban a legnagyobb a népszaporulat? Nem. Az arabok szaporodnak, mint a nyulak? A francia szélsőjobb szerint igen. Mégis, van olyan jelentős arab ország, ahol három alatt van a népszaporulat? Van. Zavarja ez a tény francia szélsőjobbot? Nem. Téged mint közírót esetleg foglalkoztat az, hogy a sajtóból kiemelt eseteket a maguk politikai-társadalmi kontextusában elemezd, és ne az erőltetett keresztény/muszlim értékdichotómia stupid keretei közt? Nem, nem foglalkoztat. Alkalmazott "civilizációk háborúja" az, amit csinálsz, Laci.

  VálaszTörlés
 4. Máris javítottam muszlim bevándorlókra, köszi. Ami a tartalmat illeti, a keresztény világra sosem volt jellemző, még elszórtan sem, hogy halálra ítélte volna a szerzett házasságnak ellenszegülőket. Éppen ellenkezőleg, kezdettől fogva segítette a terjedését, hogy az adott korban több jogot adott a nőknek és az alávetetteknek, mint a konkurens kultúrák. Nyitott vagyok arra az eshetőségre, hogy az iszlám világra sem jellemző Sadia története, csak megtévesztenek a rendre előforduló esetek. Ha ez így van, mi sem egyszerűbb, mint megnézni, mit gondolnak a dologról maguk a muszlimok. Helytelenítik-e mint az iszlámtól idegen szélsőséget? Kiprédikálják-e, hogy ez nem helyes, nem kedves Isten szemében?

  Aztán ott az iskoláztatás kérdése: a lányok iskolába járása ellen nem csak Nigerben, hanem Szomáliában és Afganisztánban is fegyverrel harcolnak a muszlim szélsőségesek. A logikájuk egyszerű: lelövik az ellenszegülőket, így a rettegő lakosság nem meri iskolába küldeni a lányait, mert mi van, ha nem jönnek haza? Kérdésem elég világos, vajon ez az iszlám lényegét vagy elítélt elhajlását testesíti-e meg? A te válaszod is világos: populizmus előhozakodni a problémával. Nem értünk egyet -- de ezt már megszokhattuk az évek során. :)

  VálaszTörlés
 5. Laci, nem a probléma felvetése populizmus. A populizmus az, amikor a felvetődő problémákat tendenciózusan (!) úgy kontextualizálod, hogy az olvasó azon kezd el gondolkodni, hogy az iszlám milyen barbár vallás, mégpedig lényegénél fogva (!) az. Ezt pedig megfejeled azzal, hogy a muszlim világot homogén masszaként (!) kezeled, ahogyan azt a szuprematista fehér gyarmatosító diskurzustól évszázadok -- fél évezred -- alatt megszoktuk.

  Kiprédikálta a katolikus egyház a pedofil papokat? (Az Általad is ismert holland tanulmány az egyházi iskolások 20%-át találta érintettnek; azóta se hoztál olyan adatot, amely szerint a nem egyházi iskolákban ennél több pedofil eset fordult volna elő.) Nem, nem prédikálta ki, hanem elkente. A különbség a következő: az én gondolkodásom szerint a papi pedofília nem a kereszténység lényegével függ össze, hanem azzal a társadalmi-kulturális kontextussal, amelyben az esetek előfordultak (az egyház működésének törvényességi felügyelete közel nulla).

  Írod: "... [a kereszténység] kezdettől fogva segítette a terjedését, hogy az adott korban több jogot adott a nőknek és az alávetetteknek, mint a konkurens kultúrák." -- És ez mikor ért véget? Mert hogy ma már messze nem igaz, hogy a kereszténység több jogot adna a nőknek, mint más "kultúrák". A katolikus egyházban a nők máig nem lehetnek papok, heló! Ebben a katolicizmus egy szinten van az iszlámmal: őskövület, amely foggal-körömmel ragaszkodik a tökéletesen alaptalan férfiuralomhoz. De említhetném a reproduktív jogokat is.

  "Nyitott vagyok arra az eshetőségre, hogy az iszlám világra sem jellemző Sadia története, ..." Közíróként érdekes, hogy "nyitott vagy" arra a nyilván "forradalmi" gondolatra, hogy esetleg a muszlim világ nem egy homogén massza. Csak hát... majd akkor beszélgessünk, amikor már nem csak "nyitott" vagy erre a "forradalmi" gondolatra, hanem levetkőzted a csőlátást, megismerted a valóságot, és megszabadultál azoktól az előítéletektől, amelyek arra késztetek, hogy egyáltalán egy cikken belül említsd a fegyveres erőszakot az iszlám lényegével. Mennyire érvényes Szerinted az a felvetés, hogy a kereszteshadjáratok erőszakosságát, az indiánok nagyüzemi kiirtását, a gyerekek tömeges megrontását a kereszténység mint vallás lényegének boncolgatásával kössük egy diszkurzusba? Keresztényellenes diskurzusnak minősítenéd (már az álkeresztény szélsőjobbal szemben megfogalmazott kritikámat is keresztényellenesnek ítélted). Összegezve: iszlámellenes vagy (what else is new).

  VálaszTörlés
 6. "Ha ez így van, mi sem egyszerűbb, mint megnézni, mit gondolnak a dologról maguk a muszlimok. Helytelenítik-e mint az iszlámtól idegen szélsőséget? Kiprédikálják-e, hogy ez nem helyes, nem kedves Isten szemében?" Helyes! Mondjuk engem meglep, hogy ez most jut eszedbe, a cikked megírása után. A muszlim világgal egy kicsit is foglalkozó ember számára nem kérdés, hogy az iszlámnak ugyanúgy van progresszív, modern irányzata (több is), mint a kereszténységnek, és hogy a fundamentalizmus ugyanúgy bizonyos politikai áramlatok sajátja, ahogyan a kereszténységben is. A muszlim világ ezerszer sokszínűbb, mint amit Te elképzelsz -- és azzal, hogy úgy írsz cikket, hogy fogalmad sincs, mit gondolnak maguk a muszlimok ("mi sem egyszerűbb, mint megnézni, mit gondolnak a dologról maguk a muszlimok"), csak a rövidlátást és az előítéleteket erősíted. Ahogy mondtam, Haider-Le Pen-Vona mindent összemosó technikájával, kiszolgálva a tömegek egyszerű magyarázatok és azonosítható bűnbakok iránti sosem szűnő igényét. És a tömegekbe itt bizony beletartozik az ún. jobboldali keresztény középosztály többsége is.

  "Aztán ott az iskoláztatás kérdése: a lányok iskolába járása ellen nem csak Nigerben, hanem Szomáliában és Afganisztánban is fegyverrel harcolnak a muszlim szélsőségesek."

  Ez hogyan függ össze az iszlám lényegével? A keresztény Európában ehhez nem kellett fegyver; minthogy a keresztény egyház hatalma elég erős volt, a nők férfiakkal egyenrangú iskolázását egészen a modern időkig meg tudta akadályozni. A keresztény vallásnak lényegéhez tartozik a nők kizárása az iskoláztatásból és a papi szerepből? Nem. Ez a mindenkori társadalmi-szociális kontextusnak az eredménye. Ráadásul észre kéne venni: ahol megvalósul valamely csoport önkényuralma, ott az adott csoport politikai agendája érvényesül. Ezért megoldás a demokrácia, amely megakadályozza, hogy egy adott csoport önkényuralma megvalósulhasson.

  "Kérdésem elég világos, vajon ez az iszlám lényegét vagy elítélt elhajlását testesíti-e meg?" A kérdésed nem világos, hanem naív. Az, hogy a pápátok még az előző állásában nem jelentette föl a főpedofilt, hanem áthelyezte, majd rendeletileg megtiltotta, hogy a papság nyilatkozzon az ügyről a sajtónak, az vajon a kereszténység lényegéből fakad, vagy az egyház által elítélt elhajlás? Ha elítélt elhajlás, a pápát miért nem ítélték máig el az igazságszolgáltatás akadályozásáért?

  Esetleg ez vérlázító kérdésfelvetés? Mármint... a kereszténységgel szemben? Az iszlámmal szemben viszont jogos? Na, ez a kettős mérce.

  "A te válaszod is világos: populizmus előhozakodni a problémával." -- Erre már válaszoltam. A problémával előhozakodni (egy maréknyi cigány férfi megölte Marian Cosmát) nem populizmus. Populizmus azt bevezetni a diskurzusba, hogy a gyilkosság a cigányság lényegéből fakad, és hogy minden egyes cigánynak bizonyítania kell, hogy az európai értékrend szerint képes élni, mielőtt hozzájuthat mindazon jogokhoz, amelyekhez a nemcigányok. Népszerű gondolat ez. Segít felülírni az ártatlanság vélelmét, az emberi alapjogokat, a due process követelményét, az alkotmányosságot és mindazokat a dolgokat, amelyek megnehezítik a hatalom megtartását.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Örülök, hogy olyan fontosnak tartod a témát, hogy hosszabbat kommentelsz a posztnál, de ha figyelmesen végignézed az írást, láthatod, hogy igyekszem elkerülni az általánosítást, és valóban választ keresek a kérdésekre.

   Törlés
 7. Igen, Laci, választ keresel az Általad feltett kérdésre: "Mi az iszlám lényege?" De Te is tudod és én is tudom, hogy ha valóban ez érdekelne, már rég lennének muszlim barátaid, már többször jártál volna muszlim kulturális programokon, már rég tudnád, mi a különbség a "muszlim" és az "iszlám" között, és nem írnál le olyasmit, hogy "arab és más nemzetbeli", mert tudnád, hogy az "arab" polietnikus csoportfogalom és aggálytalanul aligha nevezhető nemzetnek (lásd: "alma és más zöldségek").

  Engem érdekelt a kereszténység lényege, ezért jártam keresztény templomba, keresztény hitközösségekbe, lelkigyakorlatra, tanultam görögül, héberül, latinul.

  Lehet, ezért van az, hogy amikor keresztény papok cselekszenek köztörvényesen, nekem eszembe se jut, hogy a kereszténység lényegével hozzam ezt összefüggésbe. Több köze van a papi pedofíliának a cölibátus emberi intézményéhez, mint a kereszténység isteni lényegéhez (a cölibátus NEM tartozik a kereszténység isteni lényegéhez).

  Lehet, hogy ezért van, hogy amikor muszlimok gazságokat művelnek, Te az iszlám lényegével próbálod meg ezt összefüggésbe hozni.

  Nos: az Általad felvetett kérdésre (mi az iszlám lényege) van válasz, legalább olyan jó, mint arra, hogy mi a kereszténység lényege. Meg is van az útja annak, hogy megtaláld ezt a választ.

  De Te is tudod, hogy nem erről szól a cikked. Arról szól a cikked, hogy minden egyes muszlim ember bizonyítsa, hogy tud európai értékek szerint élni -- mégpedig azért, mert (a teljes muszlim népességhez képest) néhány muszlim ember gazságokat követ el. Ezt pedig úgy hívják, hogy előítéletesség. Megfejelve, ahogy írtam, az ártatlanság védelmének felfüggesztésével. Ráadásul a kollektív bűnösség is bejön a képbe, hiszen Yusufot double check-eled, mert Mahmoud gyilkolt. Aminek PONTOSAN az a tükörképe, hogy minden pap bizonyítsa ártatlanságát, mielőtt a gyerekemet beíratom az egyházi iskolába. Ezen a javaslaton valószínűleg kiakadnál és Te lennél az első, aki azt mondaná, hogy a vádlónak kell bizonyítania a bűnt, nem a vádlottnak az ártatlanságát.

  VálaszTörlés
 8. Van egy remek török-német film, amelynek az az egyik csattanója, hogy az állampolgársági papírok átadása előtt a polgármester megígérteti a török nagyszülőkkel, hogy mostantól kezdve ők is esnek karajt, ahogy minden rendes német. A film másik kulcsjelenete az, amikor a török kisfiúnak rémálmai lesznek, mert az ágya fölött a falon egy csaknem meztelen, megsebzett, vérző hulla van kiszögelve, a fején kínzóeszközzel.

  VálaszTörlés
 9. Egy kis olvasnivaló. "The responses to incidents of domestic violence are as varied as the community is diverse." http://www.faithtrustinstitute.org/resources/articles/DV-in-Muslim-Community.pdf

  VálaszTörlés
 10. Igen, arra is van példa, hogy kiprédikálják a bántalmazót, sőt, eltiltják az újraházasodástól. "At the forefront, a Muslim community in Philadelphia publicly identifies known abusers and bans them from future marriages." Ami csak azt mutatja, hogy az általánosítás (amely az iszlám lényegéhez köti az erőszakot, még ha álnaívan kérdés formájában is) tényleg nem működik. (Illetve nagyon is működik, ha manipulálni akarunk.)

  VálaszTörlés
 11. Hadd vessek föl még egy problémát arra, hogy hogy mködik a kettős mérce Nálad. Ha egy Európában élő muszlim legyilkolja a családját, az kiveri Nálad a biztosítékot: "Csak a hülye hagyja azonban, hogy ***a toleranciával visszaélők*** a kontinens 21. századi mindennapjainak részévé tegyék az ókori mércével is perverz barbarizmust." Nincs vita abban, hogy a gyilkosság barbarizmus. De mi ez a visszaélés a toleranciával?

  Nos, az zavar Téged, hogy mi itt türelmesen elviseljük a muszlimokat, erre ők gyilkolnak, visszaélnek a toleranciánkkal.

  Volt az a magyar pasi, ugyancsak Belgiumban élt, aki több rokonát abuzálta szexuálisan, aztán feldarabolta őket. Emlékszel még? Hatalmas botrány volt.

  Támogatnád a belgákat, ha ennek alapján minden egyes magyartól bizonyítékot kérnének, hogy ő hajlandó-e belga értékek szerint élni?

  A bűncselekmény bűncselekmény. De minden bűnösnek ugyanolyan megítélés alá kell esnie a TE ISTENED SZAVA SZERINT, személyválogatás nélkül. Hajlasz arra, hogy a keresztény családgyilkost a keresztény értékrend által is elítélt bűnös EGYÉNKÉNT tekintsd, miközben a muszlim családgyilkosról úgy írsz, hogy az olvasó azzal az érzéssel távozzon a blogodról, hogy meglehet, az erőszak az iszlám lényegéből ered (a magyar faszi papnak adta ki magát, de nem vetődött fel Benned, hogy a bűnének köze lenne a kereszténység lényegéhez), sőt, azt tanácsolod, hogy az összes többi muszlimot kezeljük potenciális bűnösként (ezt jelenti, ha bizonyítékot kérsz tőlük ártatlanságukra ahelyett, hogy te bizonyítanád az esetleges bűnöket).

  VálaszTörlés
 12. Pándyról:

  http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ndy_Andr%C3%A1s

  http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s_P%C3%A1ndy

  Pándy bűne miért nem vet föl kérdéseket a magyarok vagy a keresztények mint csoport bűnösségével kapcsolatban? (Ő is bevándorló volt, jelzem.)

  Ha válaszolsz is erre a kérdésre, borítékolom, hogy csak a szokásos előítéletek jönnek majd sorra: mert a muszlimok többet gyilkolnak, mint a magyarok, stb. Félek, az derül ki, hogy legjobban azt szeretjük, aki közülünk való, közöttünk él és így gyilkol; kicsit gázosabb, ha valaki közülünk való, máshol él és ott gyilkol; de igazán csak az zavar bennünket, ha valaki nem közülünk való, de közöttünk él és itt gyilkol.

  A jog, az igazság és az isteni törvények szerint mindhárom embernek egyformán súlyos a bűne, mert az mindegy, hogy honnan jött és hol él -- a törvény és Isten előtt ez nem számít, csak a tette.

  A Te szemedben a három bűnös közül az itt élő idegen bűne a legfelkavaróbb; CSAK az ő esetében veted föl, hogy esetleg egész közösségével szemben érdemes lenne gyanúperrel élni.

  Ezt hívják úgy, Laci, hogy idegengyűlölet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Ateesh! Köszönöm a tartalommal helyenként összefüggő meglátásokat. Attól tartok, amit te összehoztál a fentiekben, azt is hívják valaminek.

   Törlés
 13. Valóban. Párbeszédnek. Ami a blogod deklarált célja (ha komolyan veszem a címet és az alcímet).

  Felvetettél egy kérdést, én pedig rámutattam, hogy a kérdésfelvetésed elfogult, manipulatív, idegengyűlölő, álnaív, megsérti az ártatlanság vélelmének alapelvét, satöbbi (ezek mindegyikét meg is indokoltam). Ha segít, most hozzáteszem, hogy a kérdést fel lehet tenni elfogulatlanul, nem manipulatívan, satöbbi (ebben a szellemben ír például a családon belüli erőszakról a muszlim közösségen belül az a szerző, akinek átküldtem a cikkét linkként).

  Az feltűnt, hogy bár "kalákaműhelynek" nevezed a bolgod, és bár "a közélet javítása" mellett szálltál síkra, EGYETLEN felvetésemre sem reagáltál érdemben? EGYELEN kérdésre sem válaszoltál? EGYETLEN szempontból sem gondoltad át az álláspontodat?

  Még van lehetőséged, természetesen.

  VálaszTörlés
 14. Hát akkor vidám további kalákázást -- egyedül. Fura műfaj. :D

  VálaszTörlés
 15. A kaláka egy közös cél érdekében dolgozó emberekből áll, méretét az együttműködési hajlandóság szabja meg.

  VálaszTörlés
 16. Laci, a közös cél megvan (élhető világot teremteni mindannyiunk számára, lehetőleg dialógusalapon). Az együttműködési hajlandóságod viszont odáig tart -- és ez nem kritika, hanem annak sommázata, amit Te magad írtál --, hogy aki nagyjából elfogadja a diagnózisodat és a terápiádat, azzal együttműködsz. Aki viszont nem fogadja el nagyjából a diagnózisod és/vagy a terápiád, annak nem válaszolsz a kérdéseire sem. Sem a kalákában, sem egyéb fórumokon. Ebből nem lesz így semmi. Ellenben veszélyes, mert mindketten ismerjük, hogy az elmúlt egy évszázadban hova vezettek azok a rendszerek, amelyek kizárták az egyet nem értőkkel való párbeszédet és a "közös munkát" a rendszernek behódolókkal képzelték el.

  VálaszTörlés
 17. Jobb lett volna, ha muszlimok is hozzászólnak, de az Internet korában a kívülállás már nem akadálya a tájékozottságnak. Sajnos az a helyzet, hogy az iszlám elvi álláspont a becsületgyilkosságokról nem érvényesül a gyakorlatban, és ezt Ateesh6800-on kívül kevesen igyekeznek tagadni: a becsületgyilkosság "szokásokon vagy tudatlanságon alapul".
  "Néha a szülők Pakisztánba, stb. akarják vinni a lányukat, hogy megakadályozzák egy szerelmi kapcsolat folytatását."
  http://www.free-islamic-course.org/HonourKillingOfFemaleRelativesByMuslimMen.html

  Az elv és a gyakorlat közötti különbség áthidalásában sokat segítene az iskolázottság, ezért különösen elítélendő a muszlin szélsőségesek törekvése a nőmentes iskolákra.

  A vonatkozó wiki szócikk tovább árnyalja a képet, a gyermek sérelmére elkövetett nyugati becsületgyilkosságok hátterében többnyire az áll, hogy a lány nyugati szokásokat vesz fel, nyugatiasan öltözködik, nem muszlim fiúval jár. Mi ez, ha nem a visszaélés az európai toleranciával?
  (http://en.wikipedia.org/wiki/Honor_killing)

  Fordítva nem történhet meg: egy európai Pakisztánba költözik, majd megöli a lányát, mert beleszeretett egy pakisztáni fiúba? Abszurd, és jól mutatja a kultúrák közötti szakadékot. Ha ilyen esetből akár egy is történne évente, joggal háborognának és aggódnának miatta az érintett társadalmak. (Persze ha Ateesh6800-ra hallgatnának, akkor a probléma nyilván az imámok nemi élete meg az előítéletesség lenne.)

  Indokoltan fogalmaztam óvatosan, fenntartással az iszlám lényegével kapcsolatban: a gyerek sérelmére elkövetett becsületgyilkosság a hindu kultúrkörben is gyakori, az ok, hogy a lánynak nincs hozománya. Nem lenne tehát pontos egyedül az iszlámot pellengérre állítani, de indokolt leszögezni, hogy az európai kultúra szempontjából a gyermek sérelmére elkövetett becsületgyilkosság eltűrhetetlen, és a bevándorlók széles körére jellemző feudális/becsületelvű/patriarchális kulturális háttér valószínűsíti az európai életmóddal való inkompatibilitást. (Mivel Európában nem kell hozomány, a felháborító hindu gyakorlat kontinensünkön okafogyottá válik, ezért mégis az iszlámon célszerű tartani a hangsúlyt.) Az adatok körültekintő vizsgálatából nem az derül ki, hogy indokolatlan előítéletről van szó, hanem az, hogy a muszlim kultúrkör mellett még más nem európai kultúrák is veszélyt jelenthetnek ebből a szempontból.

  A feleség sérelmére elkövetett becsületgyilkosság szélesebb jelenség, az említett kultúrákon kívül a latin-amerikai keresztényeknél is gyakori (szenvedélyből/szerelemféltésből elkövetett gyilkosság). A belga Le Soir cikke viszont egy Európában élő, pakisztáni származású muszlim lány sérelmére az egész család által kitervelt és a bátyja által elkövetett becsületgyilkosságról szól, a posztom ennek kapcsán íródott.

  VálaszTörlés
 18. A "muszlin" ("muszlin szélsőségesek") egy anyag neve.
  Javítás után törölheted a kommentemet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sajnos a komment nem szerkeszthető, az észrevétel jogos, köszönöm.

   Törlés
 19. Nem tenném ki magam a további, kifejezetten személyemnek szóló ekézésnek, inkább pozitívan állok a dologhoz és megjegyzem:

  Ha az eredeti posztodat és a legutóbbi kommentedet összegyúrnád (láthatóan időközben utánanéztél olyan dolgoknak, amelyeknek a cikked írása előtt nem), akkor sokkal jobban megállna az írásod. Nem lenne kevésbé tabudöntögető (bár nem tudom, mióta tabu a becsületgyilkosság, hiszen EU-s szintű kampány folyik ellene, illetve modernizált muszlim szervezetek végeznek családsegítő és kulturális közvetítő munkát e téren pl. Kanadában és az USA-ban), de -- igen -- kevésbé lenne előítéletes.

  De a Kedvedért pontosítok. Függetlenül attól, hogy mennyire előítéletes az írásod, ha árnyaltabb lenne, nehezebb lenne rásütni, hogy előítéletes. Ezért hasznos, ha az ember írásai nem egyoldalúak (rossz muszlim, jó keresztény).

  Ha arról írsz, hogy a muszlimok ölnek, de Te magad jelzed, hogy keresztények is ölnek, akkor Te magad előzöd meg azt, hogy az olyan kalapácsfejű merev liberálisok, mint én, gegőzni kezdjenek azon, hogy miért pont a muszlim gyilkosságok kapcsán boncolgatod az iszlám lényegét (és miért tekintesz el a kereszténység lényegének boncolgatásától a keresztény gyilkosságok tekintetében: talán az atya-fiú-szentlélek egy pedofil hímközösséget kódol, hiszen nőnek nyoma sincs a szentháromságban?).

  Ráadásul így utólag már a latinamerikai keresztény szerelemféltők példája révén hallgatólagosan magad is felveted, hogy a becsületgyilkosság mint jelenség esetleg nem a vallással (vagy ami fontosabb, nem a vallás LÉNYEGÉVEL) függ össze, hanem a szociokulturális helyzettel, illetve (a vallással nem feltétlenül összefüggő) paternalista társadalmi hagyományokkal. (Amelyek vastagon élnek a modern keresztény társadalmak egy részében is, jegyzem meg.)

  Megszűnne az iszlám, ha megszűnne a becsületgyilkosság? Nnyilvánvalóan nem, hiszen a kereszténység sem szűnt meg, amikor megszűnt a boszorkányégetés és a nem keresztények fegyveres, az egyház által szentesített szabad és dicső gyilkolása. Ergo sem a becsületgyilkosság, sem az eretneküldözés és a boszorkányégetés nem a vallás lényegével függ össze, hanem a szociokulturális hagyományokkal és az interkulturális feszültségekkel.

  Amelyek enyhítésében többet segít a legutóbbi kommented, mint az eredeti cikked.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha már pozitív irányt keresünk (köszönöm az erre való készségedet), úgy fogalmaznám meg, hogy az oktatás általános kiterjesztése, azaz a saját szélsőségeseik legyőzése vinné előre a muszlimokat. Utóbbiaknak fegyverük van, előbbiek pedig nem igazán elszántak, ezért sajnos évszázadokig is eltarthat a dolog. A jelen helyzetből nincs gyors kiút.

   A szerelemféltők és a lánygyilkosok két külön kategória, ezért voltam kénytelen kétfelé választani a becsületgyilkosságot. A posztom a gyermek sérelmére elkövetett becsületgyilkosságról szól, az nem hirtelen felindulásból, hanem megfontolt szokásjog alapján történik, csakúgy, mint a megkövezés -- ez utóbbival is gondom van (szerintem neked szintén), de ez már egy másik poszt témája. A "Te magad jelzed, hogy a keresztények is ölnek" félrevezető: éppen azt jelzem, hogy a keresztények NEM ölnek gyermeket azért, mert más vallásból/kultúrából választana párt. Sajnálom, és inkorrektnek tartom, hogy újra meg újra kisiklatnád a vitát.

   Törlés
 20. "... az oktatás általános kiterjesztése, azaz a saját szélsőségeseik legyőzése vinné előre a muszlimokat."

  (1) Ezzel alapvetően egyetértek.
  (2) A muszlim világ sokszínűbb, mint gondolod, és a nép isoklázottsága tekintetében (meg az átlagos gyerekszám tekintetében, meg a nemzeti jövedelem tekintetében, meg a nők jogainak tekintetében, stb.) óriási különbségek vannak egyes muszlim országok között (és akkor még nem beszéltünk azokról a szekuláris országokról, amelyek népessége jellemzően muszlim vallású, mint például Törökország).

  Érdemes a sötétséget és tudatlanságot nem fokozni, és inkább azt írni, hogy "... az oktatás általános kiterjesztése, azaz a saját szélsőségeseik legyőzése vinné előre azokat a muszlim társadalmakat, amelyek jellemzően az iszlám fundamentalizmus tömegbázisát adják."

  Természetesen ez nem azonos azokkal az országokkal, amelyek az iszlám fundamentalista mozgalmak vezetőit adják, mint ahogyan a keresztény fundamentalizmus vezetőit sem az elmaradott szegény keresztény országok adják, hanem a leggazdagabb és legkeresztényebb országok, például az Egyesült Államok. (Csak árnyalásféleképpen mondom.)

  VálaszTörlés
 21. Re/ "A posztom a gyermek sérelmére elkövetett becsületgyilkosságról szól, az nem hirtelen felindulásból, hanem megfontolt szokásjog alapján történik, csakúgy, mint a megkövezés -- ez utóbbival is gondom van (szerintem neked szintén), de ez már egy másik poszt témája."

  Hogyne, gondom van a megkövezéssel is, a becsületgyilkossággal is, a klitorektómiával is, tulajdonképpen még a körülmetéléssel is. Nem ebben nem értünk egyet. Abban nem értünk egyet, hogy én egy-egy ilyen jelenségnél nem az implikált vallás lényegét kutatom (ügyes retorikával úgy beállítva ezeket a problémákat, mintha azok az adott vallás/kultúra lényegéből fakadnának), hanem az adott társadalom szociális-politikai realitását.

  Említetted a több száz évet. Fején találtad a szöget. Több száz év volt, mire a fejlett (modern!) nyugaton az orvosok elkezdtek kezet mosni. Több száz év volt, mire a keresztény egyház elismerte, hogy nem szabad nem keresztényeket tömegesen gyilkolni. (Több száz év volt, mire a katolikus pápák leszoktak a szeretőtartásról mmeg a gyerekcsinálásról.)

  Remélhetőleg nem több száz év lesz, mire a katolikus egyház ráébred, hogy a cölibátus és a nők pappá szentelésének tilalma tarthatatlan (de be fog következni, és jót fog tenni az egyháznak, mert az Istent kereső fiatalok nem fogják azt gondolni, hogy egy őskövülethez csatlakoznak).

  A világ felgyorsult. Nem kell több szát év ahhoz, hogy a muszlim országok és társadalmak modernizálódjanak. A mostani olajállamokban a nagyszülők nomád törzsi viszonyok közt éltek és kecskét dugtak (ahogyan a szárd pásztorok is, ha olvastál Gavino Leddát). Az olaj kifogyóban, ezért a mostani olajállamok iszonyatosan sok pénzt ölnek a kutatás-fejlesztésbe és a szolgáltatásfejlesztésbe, azaz a modernizáció élvonalában vannak, még akkor is, ha a társadalom egészének változását ez csak fokozatosan és nem egységesen érinti, azaz fennmaradnak jelentős szakadékok (ahogy a keresztény világban is jelentős szakadék választja el az amishokat a KDNP-sektől, pedig állítólag mind keresztények: az amishoknak nem kell rádió meg autó, a KDNP-s képviselők meg megfúrták a Fidesz kezdeményezését, hogy csökkentsék azokat a jogcímeket, amelyeken a képviselők pénzt tehetnek a zsebükbe).

  Csak árnyalásféleképpen.

  VálaszTörlés
 22. "A "Te magad jelzed, hogy a keresztények is ölnek" félrevezető: éppen azt jelzem, hogy a keresztények NEM ölnek gyermeket azért, mert más vallásból/kultúrából választana párt."

  Megint beszéljünk a több száz évről. A MODERN keresztények nem ölnek gyermeket azért, mert az más vallásból/kultúrából választ párt. Ugyanakkor nincs száz éve, hogy a keresztények gyerekei úgy választhatnak más vallású párt, hogy nem közösíti ki őket az egyház és a család azonnal.

  Miközben a katolikus egyház még mindig gyakorolja az ördögűzés (WTF?), sok száz év ide vagy oda.

  A lényeg: az, hogy ki kit öl vallási/társadalmi törvényekre való hivatkozással, NEM VALLÁSI KÉRDÉS, HANEM MODERNIZÁCIÓS KÉRDÉS.

  Ezért veszélyes és ÁRTALMAS, hogy felháborodásodban az iszlámról úgy beszélsz, mintha a vallás LÉNYEGE miatt ölnének a muszlimok, és mintha mindez nem MODERNIZÁCIÓS kérdés lenne.

  Persze ha eleget kekeckedek, lassan kifejted, hogy tkp. erre gondoltál (lásd az oktatás fontosságára vonatkozó kérdést).

  De a valóság meghamisítása, ha nem ejtesz szót arról, hogy az iszlám is modernizációs folyamaton megy át (említettem pl. a kanadai muszlim családsegítő kezdeményezést a családon belüli erőszak csökkentésére a felvilágosítás révén).

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha önálló posztban kifejted ezt a szerinted modernizációs kérdést, szívesen kommentálom.

   Törlés
 23. Azt gondoltam. Én meg szívesen olvasnám a válaszod a most már kilencedszer feltett kérdésre: amikor azt olvastam Tőled, hogy "a diaszpórában élő zsidók számára értelmezhetetlen fogalom az önmérséklet", mi lett volna az a jelentés, amelyet figyelmesen olvasva magától értetődően "a diaszpórában élő zsidók" kifejezéshez kellett volna rendelnem (ahelyett, hogy "minden diaszpórában élő zsidó ember, például dajcstomi vagy közös zsidó kollégáink, zsidó barátaink, zsidó rokonaink és Albert Einstein")? Addig nem nyitnék új frontot, amíg ezt az ignorált kérdést is nem tisztázzuk.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az önmérséklet hiánya igen egyszerűen megérthető: a zsidó etika szerint amit el tudsz érni, lúzer vagy, ha el nem éred. Amit technikailag meg tudsz szerezni, azt nem gond megszerezned. Ez lineárisan következik abból az ószövetségi tételből, hogy az Isten szeme előtt kedves ember bővelkedik, hatalmas, másoknak parancsol. Ez az emberiséggel nem foglalkozó kis törzsek etikája.

   A keresztény etika nyit az emberiség irányába, egyensúlyra törekszik: aki gazdag és hatalmas volt földi életében, az a fordítottjára számíthat a másvilágon -- kivéve, ha a jó helyzetét jótékonykodásra használja. Aki szegény a földi életben, az örülni fog a másvilágon -- kivéve, ha elásta a talentumát, véka alá rejtette a mécsesének lángját. Ha úgy tetszik, a keresztény ember minden vágyának, tettének, gondolatának van egy féke/ellensúlya.

   Zsidó felfogás szerint elsőkből lesznek az elsők, utolsókból meg az utolsók. Aki lúzer, az lúzer marad. "A Mindenható az élvezetünkre teremtette a világot. A Tóra szerint akinek lehetősége van megkóstolni egy új gyümölcsöt, de nem hajlandó, számot kell adnia erről a Másvilágon." (The Almighty created this world for our pleasure. The Talmud says that if a person has the opportunity to taste a new fruit and refuses to do so, he will have to account for that in the World to Come.)

   Keresztény felfogás szerint utolsókból lesznek az elsők, és fordítva. A lúzer nem marad lúzer, ha mások miatt nem boldogul. A nyertes sem marad nyertes, ha másokkal nem osztozik. Ebből következően egy új gyümölcsöt csak akkor szabad megízlelni, ha ez egybevág az isteni törvényekkel, a jézusi tanítással, a saját jól megfontolt érdekkel, valamint az embertársak érdekével.

   Sejtem a következő kérdést: jó, de mi köze mindennek az önmérséklethez? Szabad néha önállóan is gondolkodni, találd ki. Addig sem keresed a kákán a következő csomót, ezáltal gyakorolod az önmérséklet erényét. Esetleg megírhatod a javasolt saját posztot.

   Törlés
  2. Re/ "Zsidó felfogás szerint elsőkből lesznek az elsők, utolsókból meg az utolsók." -- Kérném erre a forrást. Ne "logikus következtetést" prezentálj, mert a saját "logikus következtetéseid" általában m,éretre szabottak, hogy jól illeszkedjenek a prekoncepcióhoz (rossz zsidó/jó keresztény, rossz muszlim/jó keresztény).

   A Tóra-idézeted (a propos, nem is tudtam, hogy angolul írták) találó. Én pont ilyen személyiség vagyok: ha valamit kipróbálhatok, de nem teszem meg, akkor örökké bánom. Ezzel a módszerrel az ember végtelen szabadságot kap ahhoz, hogy felelősségteljes, hasznos és egyben örömteli életet élhessen. Szerencsére nekem ez megvan.

   Re/ "Sejtem a következő kérdést: jó, de mi köze mindennek az önmérséklethez? Szabad néha önállóan is gondolkodni, találd ki."

   Nincs következő kérdés. Csak az eredeti kérdés van. Amire nem válaszoltál, mert az eredeti blogbejegyzésed szövegezése itt véletlenül nem ad egérutat. A muszlimokat ostorozó példánál az volt az egérút, hogy az "igazhitűeket" egy KÉSŐBBI kommentben átdefiniáltad: "azok, akik megvalósítják az iszlámot" (stb.).

   Azzal a kifejezéssel, hogy "a diaszpórában élő zsidók", sajnos ugyanezt nem tudod megtenni, mert ez a kifejezés csak azt jelenti, hogy "a diaszpórában élő zsidók".

   Ami azt jelenti, hogy az önmérséklet fogalma értelmezhetetlen dajcstomi, zsidó rokonaink, közös zsidó kollégáink, zsidó rokonaink számára, hiszehn mindannyian zsidók és mindannyian diaszpórában élnek.

   Vagy...

   ... esetleg lehetséges, hogy "a diaszpórában élő zsidók" egy bizonyos része réges rég nem zsidó vallású, és/vagy réges rég nem a talmudi zsidó etika szerint él, és/vagy réges rég keresztény. Ettől még persze diaszpórában élő zsidó.

   Lezártnak tekintem a szálat. Önálló gondolkodásra kényszerítettél, ezért, until further notice, arra a következtetésre jutok, hogy VL szerint minden egyes diaszpórában élő zsidóra jellemző, hogy világnézetétől függetlenül a talmudi zsidó etika szerint él és nem képes értelmezni az önmérsékletet.

   Vagy persze az is lehet, hogy VL-nek fogalma sincs arról, hogy mi a judaizmus lényege, mi az iszlám lényege, mi a kereszténység lényege.

   A kereszténység lényege például a szeretet, ugye, amely abban ölt testet, hogy ad personam érvelünk.

   Nem gondolom, hogy jó példát mutatnál kereszténységből.

   Törlés
  3. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  4. Ja! És még egy: ha "önálló gondolkodásra" késztetsz (az egyenes válasz helyett), aztán az "önálló gondolkodásom" eredményére (ti., hogy VL szerint minden egyes diaszpórában élő zsidóra jellemző, hogy világnézetétől függetlenül a talmudi zsidó etika szerint él és nem képes értelmezni az önmérsékletet), azt mondod majd (megint), hogy ezt nem Te mondtad, csak én adtam a szádba, nos, az rettenetesen lame húzás lesz.

   Törlés
  5. Egy kis gyógypedagógia:
   Bizonyítékot kérsz arra, hogy a diaszpórában élő zsidók számára értelmezhetetlen az önmérséklet.

   Kapsz egy zsidó elvet: minden gyümölcsbe bele kell harapni, különben rossz pontot kapsz. Nincs tépelődés, beleharapni kötelező, különben bünti lesz.

   Megkapod a keresztény kontrasztját: csak abba a gyümölcsbe haraphatsz bele, amibe Isten törvényeit, a saját megfontolt érdekedet és embertársaid érdekeit megfontolva is célszerű beleharapnod. Előbb tehát a tépelődés, töprengés, megfontolás, aztán esetleg a beleharapás. A zsidó hagyományban nevelkedett Freud ezektől a gátlásoktól akarja megszabadítani a keresztény kultúrkörben élő embereket.

   Erre írod, hogy nem adtam választ, szerinted nem derül ki, hogy a zsidók számára miért értelmezhetetlen az önmérséklet. Nem tudom, számodra kiderülhet-e ez bármiből, vagy eleve kizártnak tartod a lehetőségét. Más szóval, ez is egy axióma számodra, amellyel kapcsolatban nincs helye mérlegelésnek. Szerintem minden axiómával kapcsolatban helye van mérlegelésnek, ehhez adtam támpontokat.

   Törlés
  6. Helyesen: "A Mindenható az élvezetünkre teremtette a világot. A Talmud szerint akinek lehetősége van megkóstolni egy új gyümölcsöt, de nem hajlandó, számot kell adnia erről a Másvilágon."
   Tévesen Tórát írtam, az idézet azonban a Talmudról szól, amint az angol változatból kiderül. Rossz hír azoknak, akik már levették a polcról Tórát, és most a Talmudhoz kell fordulniuk.

   Törlés
 24. "Ha úgy tetszik, a keresztény ember minden vágyának, tettének, gondolatának van egy féke/ellensúlya."

  Akkor ez most hogy van? A Fidesz/KDNP uralkodásának más értelme/eredménye se volt eddig, mint a fékek/ellensúlyok kiiktatása. (Ne kommentálj, fölösleges; bízzuk ezt a szálat a józan ítélőképességű olvasóra.)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez mellékszál, de ha már feladtad a magas labdát: a Fidesz/KDNP fékje és ellensúlya a választói többség. Mindenki szabadon mondja, írja véleményét. A józan ítélőképességgel rendelkező választók pedig döntenek.

   Törlés
 25. "... a Fidesz/KDNP fékje és ellensúlya a választói többség."

  A kétharmados? Értem. :D Mi van a híres önmérséklettel?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A választói többség legkésőbb négy évente érvényesül. Választást kell nyerni. Lásd: http://verteslaszlo.blogspot.com/2012/05/mankot-az-ellenzeknek.html

   Törlés
 26. Két választás közt meg épülhet az egypárti autoriter rezsim, ahogy tapasztaljuk.

  VálaszTörlés
 27. Daily Challenge:

  "Alázat és hit, remény, szeretet, ahogy az én logikám sugallná, ..."

  Laci, az elmúlt néhány hetes időszak Általad írt kommentjei közül meg tudnál-e nevezni egyet, amely alázatot tükröz?

  Csak kérdezem.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nézzük az eredeti szöveget:

   "mi az iszlám lényege. Maga a szó "teljes alávetés"-t jelent, de mi következik ebből? Alázat és hit, remény, szeretet, ahogy az én logikám sugallná, vagy teljes szellemi napfogyatkozás és vakbuzgó, embertelen, agyatlan erőszak?"

   Ennek a közepét ragadtad ki, és vonatkoztattad rám. Mivel nem vagyok muszlim, annyit célszerű hozzátenned, hogy szerinted keresztény logikával következik ebből az "alázat, hit, remény, szeretet", s vajon van-e bennem alázat, és ha igen, hol tükröződik a kommentjeimben. Ezzel a kifejtéssel már értelmes a kérdés, és válaszolok is rá.

   Keresztényként Jézus Krisztust igyekszem követni, aki így válaszolt Pilátusnak:
   - Te vagy a zsidók királya?
   - Te mondtad, nem én.

   - Mi az igazság?
   - ...

   - Tisztában vagy vele, hogy hatalmamban áll téged elítélni?
   - Semmi hatalmad nincs, csak amit felülről kaptál.

   Jézusban nem volt alázat? De volt, csak nem hagyta, hogy az alázatával visszaéljenek. Bennem is van alázat, és én sem hagyom, hogy visszaéljenek vele.

   Törlés
 28. Azt hiszem, ideje lenne egy cikket írni arról is, hogy mi a hinduizmus/brahmanizmus stb. lényege:

  http://index.hu/kulfold/2012/05/28/europai_modra_oltozott_indiai_ferje_megolte/

  Ne értsük félre a dolgot: az értékrendkonfliktusokból eredő erőszakos bűncselekmények kérdésével foglalkozni kell (foglalkoznak is, többnyire civilmozgalmak). A kérdésem az, hogy vajon ha komolyan vesszük VL javaslatát ("Addig is, amíg kiderül, az muszlim bevándorlóknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kellene, hogy nálunk letelepedve képesek és hajlandóak európai értékrend szerint élni."), akkor nem kellene-e ugyanígy eljárni az összes bevándorló esetében: vizsgázzanak le előre európai értékrendből?

  A dolog farvizén esetleg felvetném, hogy az európai értékrend egyik alapvető eleme a vallási türelem és az alapvető emberi jogok tisztelete -- úgyhogy szerintem azoknak az európaiaknak is bizonyítaniuk kéne, hogy képesek európai értékrend szerint élni, akik fondorlatosan ugyan, de leplezetlen vallási türelmetlenséggel festik feketére a saját vallásuktól eltérő világnézeteket.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "nem kellene-e ugyanígy eljárni az összes bevándorló esetében: vizsgázzanak le előre európai értékrendből?"

   Végre egy épeszű kérdés, gratulálok.

   "szerintem azoknak az európaiaknak is bizonyítaniuk kéne, hogy képesek európai értékrend szerint élni, akik fondorlatosan ugyan, de leplezetlen vallási türelmetlenséggel festik feketére a saját vallásuktól eltérő világnézeteket"

   Ez természetes, ha nagy tömegben be akarnak vándorolni egy nem európai kultúrába.

   Törlés