2018. november 12., hétfő

Napi fix filó 5. rész

5. Hogy kezdődhetett el az evolúció? 
Az intellektuálisan becsületes válasz, hogy nem tudjuk. Sőt tudjuk, hogy elvi okból nem tudhatjuk: ha Isten indította el az evolúciót, ezt tudományos megközelítésben sohasem tehetjük irányadó elképzeléssé, mivel a tudomány köteles Istennel szemben természeti alternatívát keresni. Nem fordulhat elő, hogy a tudomány Isten-szerű jelenségre bukkanva megelégedjék egy Istent tartalmazó magyarázattal. Másrészt, az élet mesterséges elindításával régóta próbálkoznak sikertelenül, és ha egyszer sikerülne, abból nem adódna olyan következtetés, hogy az élet tehát így keletkezett. 
    Megismerésünk szempontjából épp 50% annak esélye, hogy az első egysejtűt Isten teremtette, és annak is, hogy az első egysejtű természeti tényezők összjátékának hatására, véletlenül keletkezett. 
    Fontos leszögezni, hogy ez a kérdés kívül esik az evolúció témakörén. Az evolúció nem csak választ nem kínál rá, hanem még munkafeltevése sincs e téren. Ha valaki közelebb szeretne jutni a rejtély lényegéhez, végiggondolhatja, mitől akar egy véletlenül élővé vált szerkezet programszerűen táplálkozni és szaporodni. Egy életre kelt miniszámítógép honnan tudná, hogy ennie és szaporodnia kell, hogy sikeres túlélő utódai mai létformaként fennmaradjanak? Ha komolyan vesszük az élet természetes keletkezésének koncepcióját, ezt nem tekinthetjük alapértelmezettnek, különben kimondatlanul máris feltételezünk egyfajta gyári programozói beavatkozást. 
    Továbbá, a törekvés mellé anyagcsere és szaporodási rendszer is kell, amelynek definíció szerint már az első egysejtűben teljesen kifejlett formában kellett jelen lennie. Nem lehet félig táplálkozni, sem félig szaporodni... A szaporodással kapcsolatban pedig képzeljük el azt a lehető legegyszerűbb, véletlenül keletkezett 3D nyomtatót, amely véletlenül ki tudja nyomtatni önmagát, és rendszeresen ki is nyomtatja. Ez a gondolatmenet természetesen nem a válaszhoz vezet el, hanem talán a rejtély nagyságrendjének belátásához. 
    Az evolúcióról folytatott heves viták abból a kettős félreértésből szoktak kiindulni, hogy az evolúció ütközik a hittel, ezért választanunk kell: vagy az egyik, vagy a másik. Egyrészt, az evolúció csak a bibliai teremtéstörténettel ütközik, a Bibliára pedig nem áll, hogy vagy betű szerint igaz, vagy sehogy. Másrészt, az evolúciós modell csak Ádám, Éva és az élőlények mai formában teremtését teszi valószínűtlenné, az első egysejtű teremtése összefér vele. 
    Attól függően, hogy feltételezzük-e a teremtést, két külön logikai útvonalon indulunk el - vélhetnénk, ám tévednénk. Ugyanis, tudományos értelemben, mindkét útvonal ugyanarra halad.
Folyt. köv.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése