2017. május 24., szerda

Paradoxonok könyve 1. rész

A világot és önmagunkat egy sor paradoxonokon keresztül ismerhetjük meg a legjobban. Az eddigi világmodelljeink összefüggő, egységes magyarázatot kerestek minden jelenségre, abban a meggyőződésben, hogy 1. van ilyen modell; és 2. számunkra hozzáférhető a látható-tapintható jelenségek adatainak gyűjtésével, vizsgálatával; 3. közel állunk e modell kidolgozásához. Sorozatomban azt igyekszem bemutatni, hogy 1. nem tudhatjuk, van-e ilyen modell; 2. tudhatjuk viszont, hogy nem hozzáférhető csupán a látható-tapintható jelenségek adatai alapján; 3. mai tudásunk fényében messzebb vagyunk egy ilyen modelltől, mint korábban hittük, mert ma már több korlátunkra látunk rá.
1. Jekyll-Hyde paradoxon – az érzékszervi adataink egyszerre kritizálandók és komolyan veendők
Senki nem gondolja, hogy a szeme mindig mindent pont olyannak mutat, amilyen valójában. Például az éjszaka fekete-fehérben látott tárgyak nappal színesnek tűnnek. A nappali képhez képest nem tartjuk valósághűnek az éjszakait.
Ez azonban nem a fizikából ismert valóság, miszerint a tárgyak atomhalmazok, nagyjából atomfelhők. Ezzel sem írtuk le a tényleges „valóság”-ot, hiszen az atom alatti szintről nincs általánosan elfogadott modellünk. Tudjuk, hogy amit látunk, az számos szempontból nem a valóság. Minden okunk megvan tehát kételkedni a szemünk adataiban.
Ez fokozottan igaz a többi érzékszervünk adataira, és bizonyos mértékben a tudatos reflexiónkra is. Hiába véljük tudni, hogy a tárgyak atomokból állnak, párhuzamosan azt is tudjuk már, hogy ez nem egy végleges modell. Vagyis tudjuk, hogy nem tudjuk, milyen a „végső” valóság. Még arról sincs megegyezés, hogy mit jelentene a „végső” jelző. Milyen szempontból „végső”?
Ha a fizika egy jövőbeni „végleges” modellje szerint a kalapács szubatomi részecskék laza halmazának bizonyul, a részecskék között óriási üres terekkel, akkor ez vajon „végső” valóságmodell lesz a mi szempontunkból? Nem, mivel nem írja le, hogy mi történik, ha a kalapács találkozik a fejünkkel. A mi szempontunkból a kalapács nem részecskefelhő, hanem olyan kemény és veszélyes, amilyennek a hétköznapokból ismerjük.
Jó okunk van kételkedni a szemünk, a többi érzékszervünk adataiban, sőt a tudatunk adatfeldolgozásában is, még sincs okuk kételkedni egy felénk robogó autó látványában. Lehet, hogy nem a végső „valóság”, de attól még valósan elüt, ha hem ugrunk el az útjából.
Az evolúció túlélésre hangolt reflexekkel látott el bennünket, ám túlélés közben nem szereztünk a reflexeket valós időben értékelő tudatot: ez talán túlterhelné az agyunkat. A szemünk felé tartó tárgyakat csak azután tudatosítjuk, hogy a szemhéjunk már automatikusan lecsukódott. A reflexiós gondolkodásunk szempontjából jobb és egyszerűbb lenne minden ingert valós időben feldolgozni – csak hamarosan senkinek nem lenne szeme.
A tudatunk részleges érvényű: nem lefedi a valóságot, hanem spekulál a valóságnak arról a részéről, amely elérhető a számára. Amilyen mértékben, amilyen formában, és amikor elérhető.
Példa: képzeljünk el egy behatolók elleni biztonsági rendszert. Az ajtó alaphelyzetben nyitva van, ám ha valaki közeledik, a mozgásjelző automatikusan leereszt egy rácsot, majd értesíti az épületfelügyeleti rendszer központját. Miért nem a központ hozza meg a döntést? Mert mire az oda-vissza utazó adatok feldolgozása megtörténne, már késő leereszteni a rácsot. A döntést helyben kell meghozni, utólag értesítve a központot. Így működik a szemünk, ha gyorsan repülő tárgy közeledik felé. Az agyunk utólag értesül, hogy a szempillánk lecsukódott. Az evolúció modellje szerint ez bizonyult a túlélés szempontjából optimálisnak. Miközben a reflexiónk szempontjából az tűnik optimálisnak, hogy a szem küldje fel az agynak a jelzést, miszerint tárgy közeledik, döntést kell hozni; az agy kérjen további adatokat a tárgyról, miszerint méret, sebesség, beesési szög, szúrósság, stb.; a szem hiánypótló eljárás keretében küldje fel ezeket az adatokat, majd várja meg a döntést, miszerint szempilla NYITVA MARAD/LECSUK; és hajtsa végre a központi döntést. Az agy ez esetben optimálisan tájékozott... csak közben talán kifolyt a szem. Az evolúció során a helyi döntéshozatal túlélési előnnyel járt, és a túlélés ára, hogy az agy reflexiós része csak részlegesen kerül képbe. Utólag értesül a szem döntéséről, és hiába kérne hiánypótlás keretében adatokat a döntést kiváltó tárgyról, azok nem állnak rendelkezésre. Pedig az agy körültekintő hivatalnokként, utólag megfontolja, hogy a tárgy esetleg nem is közeledett olyan gyorsan, nem is volt szúrós, így talán felesleges volt lecsukni a szempillát. Meg hogy úgy általában mi bizonyítja a közeledő tárgyak veszélyességét, amikor még mindkét szem ép. Tapasztalati adat lenne, ha legalább az egyik szemet kiverte volna egy ilyen tárgy, bár ez esetben is felvethető a megismételhetőség kérdése, vagyis hogy ki kellene próbálni a másik szemen... Érthető, miért nincs az agy reflexiós területére bízva a döntés: túlélési szempontból előnyös mindkét szemet megtartani akkor is, ha ez túlreagálással jár, míg a reflexiós agy – a valóság optimális megismerése érdekében lefolytatott kísérletek során – könnyedén kiveretné mindkettőt.
A valósággal való kapcsolattartásunkat a kritika és az egyidejű kritikátlanság skizofréniája, egy Dr Jekyll – Mr Hyde jellegű kettősség jellemzi. Dr Jekyll az elefántcsont toronyban lakó reflexió, Mr Hyde a gyors és nyers túlélőgép. Dr Jekyllnek minden oka megvan kételkedni az érzékszervi adatokban, sőt a tudat adatfeldolgozásában is, Mr Hyde ellenben mindent véresen komolyan vesz, hogy életben maradjon. Dr Jekyll kelletlenül, némi lelkiismeret-furdalással nyugtázza, hogy a legtöbb gyakorlati kérdésben Mr Hyde-nál volt, van és lesz a döntés. Mr Hyde ugyanis sok millió korábbi túlélő sikerreflexeinek örököse, hordozója és továbbörökítője.

4 megjegyzés:

 1. "az atom alatti szintről nincs általánosan elfogadott modellünk"
  De van, a részecskefizika standard modelljének hívják, és általánosan elfogadott.
  Persze ez csak egy tudományos modell, ami a valóságnak egy bizonyos részét próbálja leírni, így nem sok köze van az úgymond "végső" valósághoz, ami viszont nem tudományos fogalom.
  A kvantumfizikai kutatások arra döbbentették rá az embert, hogy más szinteken más fizikai törvények érvényesek. Amit persze nem vagyunk képesek feldolgozni, és bőszen keressük a Nagy Egységes Elméletet, de én azt gyanítom, hogy a tudománynak is a paradoxonokkal való együttélésre kell berendezkednie.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az atom alatti szintről akkor lenne elfogadott modellünk, ha nem találnánk további, még kisebb részecskéket, és ha a megtalált összes részecske egymáshoz való viszonyáról is lenne konszenzus, ami időt állónak bizonyulna.

   Azzal egyetértek, hogy a paradoxonokkal való együttélés tűnik az optimális megértés módszerének. A paradoxonokból viszont az következik, hogy a legjobb megértésünk nem nevezhető valódi megértésnek – ezt is célszerű tudatosítani. Mindössze a korlátainkra kezdünk jobban rálátni.

   Pl.: amikor rájövök, hogy 5 tonnát nem tudok fél kézzel kinyomni, akkor nem meghaladtam a gyengeségemet, hanem csak tudatosítottam, hogy híján vagyok egy képességnek, amiről eddig talán hittem, hogy rendelkezem vele, vagy rövidesen rendelkezni fogok. A paradoxonok segítségével szembenézünk azzal, hogy többet gondoltunk a tudományos képességeinkről és úgy általában magunkról, mint amire ténylegesen képesek vagyunk.

   Törlés
  2. A teljesség hiányának rendszerszintű problémájával a Lennox-paradoxon keretében foglalkozunk majd, néhány részen belül.

   A modellalkotás feltételez egy összképet, amivel viszont modellalkotás közben soha nem rendelkezünk – különben nem kellene modellt alkotnunk. A hiányzó összképről pedig feltételezzük, hogy következetesen vizsgálható, összefüggő részekből áll.

   Azaz a mikro- és makrofizika vagy ugyanannak a modellnek a része, egységes szabályokkal, vagy ha elfogadjuk, hogy nem, akkor kimondjuk, hogy a világot modellezhetetlennek tartjuk, mivel következetlen...

   Törlés
  3. "Az atom alatti szintről akkor lenne elfogadott modellünk, ha nem találnánk további, még kisebb részecskéket"
   Attól még modell a modell, hogy nem teljes... Ráadásul rendszerbe foglalja a részecskéket, így előrejelzéseket tesz a még hiányzókkal kapcsolatban. Mint annak idején a periódusos rendszer, tudtuk, hogy hol van még lyuk a táblázatban, tudtuk, hogy az onnan hiányzó dolognak nagyjából milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, csak a gyakorlatban is meg kellett találni... De ez akkor is csak annak a részterületnek a modellje, nagy, átfogó modell viszont nincs (ezt mondja a relativitás-elmélet is!)...

   Amit a paradoxonokról és a megértésről írsz, azzal egyetértek.

   Törlés