2012. szeptember 21., péntek

Mit mondott Varga István?

A hisztérikusan logikátlan magyar közéletben mindig ez legyen az első kérdés, valahányszor egy újabb beszólás, "köteles beszéd" hangzik el, vagy éppen "genetikailag alattvaló" írás jelenik meg. Szóval mit mondott Varga István fideszes képviselő a családi erőszak bűntetőjogi szabályozásáról tartott parlamenti vitában -- és mit nem? Az eredeti beszéd itt hallható.

1. A családi erőszak ne legyen önálló tényállás, magyarul önálló bűncselekmény az új Büntető Törvénykönyvben, mert a szakemberek szerint ez nem praktikus,  nehezen bizonyítható, és sokan visszaélnének vele.
- Az első érvben igazat adok a szakembereknek, ugyanis utánanéztem: a családon belüli erőszak nem önálló bűncselekmény sem a brit, sem az amerikai Btk-ban. Nem is lehet, hiszen ilyen alapon önálló bűncselekmény lehetne a "benzinkútnál elkövetett törvénysértés" vagy a "cigánybűnözés is". A bűncselekmények kategóriái a cselekmény jellegéből, és nem az elkövetés helyéből vagy az elkövető személyéből indulnak ki. A lopás, a testi sértés vagy a nemi erőszak azért önálló kategória, mert hasonló jellegű és büntetési tételű cselekményeket tartalmaz, x évtől y évig terjedő börtön jár érte. Ha a családon belüli erőszak önálló bűncselekménnyé válna, akkor a büntetés szóbeli ejnye-bejnyétől az életfogytiglanig terjedne... Ez jogi nonszensz.
- A második érv szerintem nem helytálló. A pénzügyi csalás is nehezen bizonyítható, de ez nem indokolja, hogy ne legyen önálló kategóriája.
- A harmadik érv, a visszaélés lehetősége megfontolandó, de nem a Btk., hanem a bizonyítási eljárás feladata elkerülni a visszaéléseket.
- Ám mivel az első érv okafogyottá teszi a másodikat és a harmadikat, utóbbiakon felesleges rágódni.

2. Elfogadhatatlan, hogy egy férfi kezet emeljen egy nőre.
- Egyetértek. Kár, hogy a nagy hisztériában senkinek nem tűnt fel ez a mondat.

3. A magyar nők vállaljanak több gyereket, és ettől csökken vagy megszűnik a családon belüli erőszak.
- A mondat első felével egyetértek, valóban több gyerekre lenne szükség össztársadalmi szinten, s mivel a férfiak nem tudnak szülni, ez bizony női feladat. A férfiak viszont segíthetnek a gyermeknevelésben, a házi munkában, a gyermeknevelés méltóságának helyreállításában. Az állam segíthet adókedvezménnyel és támogatással, bölcsődékkel, a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzésével, végül, de nem utolsósorban családbarát közhangulat kialakításával.
- A mondat második felével nem értek egyet, és nem érthet egyet senki, aki alapvető logikával rendelkezik. Száz éve a nők köztudottan a hagyományos szerepüket töltötték be, gyereket szültek és neveltek, háztartást vezettek. Ismereteink szerint száz éve a nők sokkal több családon belüli erőszaknak voltak kitéve, mint ma, az ugyanis sokkal elfogadottabb volt, mint ma. Tehát butaság azt állítani, hogy a hagyományos szerepkörhöz visszatérve majd csökken a családon belüli erőszak.

Fel lehet panaszolni, hogy miért éjszaka tárgyalnak egy százezer ember által aláírt kezdeményezést, de ez európai színvonalú gyakorlat, egybevág az Európai Parlament működésével. Ott is van éjszakai plenáris ülés, ott is tárgyalnak legalább ekkora horderejű ügyeket. Azt is érdemes megnézni, hány képviselő van ilyenkor jelen a mintegy 750-ből.

Összességében, Varga István felszólalásának kb. fele helyes, kb. fele logikátlan, de nem indokol ekkora felzúdulást. Csakhogy a politika a lehetséges művészete, ezért egy politikusnak tudnia kell úgy megfogalmazni a logikailag helyes részeket, hogy azokból ne közfelháborodás, hanem közmegértés legyen. Az alapvető érv úgy szól, hogy NINCS a világnak olyan országa, ahol a családon belüli erőszak önálló bűncselekmény lenne a Btk-ban. Ez egy bazi nagy átverés, százezer hiszékeny ember lépre ment. A jó szándékú aláírók nyilván a végrehajtás lanyhaságát kifogásolják, ezt már érdemes megvitatni, csak nem ilyen címszóval, hanem a rendőrség és az igazságszolgáltatás működése tárgykörben. Az ellenzék nem hibáztatható azért, ha minden betűbe beleköt, ez ha nem is dolga, mindenképpen megengedett szerepköre. A közvéleménytől elvárható, hogy logikusabban rakja össze egy-egy megnyilvánulás elemeit (pl. ne gondolja, hogy Varga úr szerint azért ne legyen a családon belüli erőszak önálló bűncselekmény, hogy a nők csak szüljenek, hiszen nem erről van szó), de a közvélemény olyan, amilyen, és egy rátermett politikusnak célszerű ebből kiindulva úgy megfogalmazni az üzeneteit, hogy azok valóban eljussanak a címzettekhez.

U.i.: A családon belüli erőszak törvényi szabályozására összeállt bizottság alighanem ennek a törvénynek a magyar változatát készíti majd el, ebben azonban szintén nem önálló bűncselekmény (tényállás) a családon belüli erőszak, hanem ügyes PR, azaz tetszetős értelmezési keret lelkes jogi amatőrök számára. Az Egyesült Államokban 20 éve létezik ez a látszattörvény, közben az amerikai nők 22-25%-a állítja, hogy családon belüli erőszak áldozata. A magyar arány jó eséllyel alacsonyabb ennél, de legalábbis nem magasabb, holott nincs külön látszattörvényünk rá! Az amerikai indián nők körében az említett arány 60%, becslésem szerint ez nagyjából megfelelne a magyar roma csoportokon belüli aránynak, ha a megélhetési szociológosuk pucájában lenne elég vér felmérni a helyzetet. Úgy tűnik, hogy a családon belüli erőszak szintjét nem a külön törvény léte vagy nemléte, hanem a szocio-kulturális elfogadottság határozza meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése