2014. január 28., kedd

Jézus ügye?

Milyen iktatószámmal tétetett folyamatba? Létezik egyáltalán? Szerintem igen: Jézus ügye az Evangélium világméretű terjesztése, a jézusi értékrend mindenki számára irányadóvá tétele, de nem öncélúan, hanem az Őt követő társadalmak lehető legigazságosabb működésének biztosítása érdekében. Aki ezt segíti, az Jézusért dolgozik, aki ezt hátráltatja, az meg Jézus ellen.

Jézus ügyét előremozdítani minden keresztény feladata, ha kell, keményen úszva az ár ellen.  A hátramozdítás ugyanis sokkal könnyebb, sokan és sokféleképpen foglalkoznak vele. Jézus ügyét úgy lehet hátramozdítani, hogy elveszik mások kedvét Jézus értékrendjének megvalósításától, lebeszélik az embereket Jézus követéséről, ezáltal csökkentik a társadalmi igazságosságnak azt a szintjét, amit Jézus tanításának életre váltásával egy adott korban/helyzetben el lehetne érni.

Ennyire könnyű keresztbe tenni a Mindenhatónak? Ha így van, ez nem nagy gáz? A Mindenható szabadságot adott az embernek, ennek része a keresztbe tevés is. Gondoljunk csak bele: Ádám megeszik egy vacak almát, sőt meg sem eszi, csak beleharap, és máris keresztbe tett, nem kicsit, nagyon. Nem gáz ez? Szerintem nem, hiszen eddig is világos volt, hogy ilyen a világ. Minden szabályszegésnek következménye van, de attól még akadálytalanul lehet szabályt szegni. A szabályok betartása csakis önkéntes lehet.

Az Evangéliumok tanúsága szerint Jézus meghirdette Isten országát, ami az Ő értékrendjének a megvalósulása. Azt parancsolta a tanítványainak, hogy tegyék a tanítványává a világ összes népét, azaz tegyék világméretekben irányadóvá az értékrendjét. A projekt remekül haladt előre egészen 1500-ig, akkor megtorpant, és onnantól stagnál. A jézuskövető világ azóta defenzívában van, nem képviseli eredményesen ezt az ügyet. A magunk háza táján söprögetünk, ami helyes, azt is kell, de elvetettük a sulykot, és teljesíthetetlen követelményeket állítottunk magunk elé. Nem csoda, hogy nem tudjuk őket teljesíteni.

Kialakult egy olyan világi elvárás, hogy előbb legyünk angyalok, és majd azután beszéljünk Jézusról. Addig csak elvetendő képmutatók vagyunk. Ez a külső elvárás az idők folyamán belső mércévé vált. A világiak időről időre emlékeztetnek rá, hogy még mindig nem vagyunk angyalok, tehát hallgassunk mélyen Jézusról. Senki nem foglalkozik azzal, hogy a világiak mennyivel kevésbé angyalok Jézus követőinél, ez a téma süket fülekre talál. A gond az, hogy mivel soha nem leszünk angyalok (itt a Földön), a magunkra erőszakolt szabály szerint soha nem is tudjuk teljesíteni, amit Jézus megparancsolt, mármint hogy folyamatosan terjesszük, és egyre jobban váltsuk életre a tanítását. Fel kellene ismernünk, hogy szellemi csapdába csaltuk magunkat. Ki kell belőle lépnünk, hogy újra használni tudjunk, különben folyamatos kötelességszegésben élünk.

Honnan tudhatjuk, hogy valóban ez Isten akarata, és hogy nem Ő fogja csoda formájában kereszténnyé tenni a világot, hanem tőlünk vár aktív közreműködést? Onnan, hogy Isten Jézus idejében megtehette volna a csodát, közvetlenül beavatkozhatott volna, de nem tette, hanem Jézus követőinek belső meggyőződésére és kötelességtudatára hagyatkozott. Ez azóta sem változott, most is ránk vár Jézus tanításának világméretekben irányadóvá tétele. Miközben a házunk táján igyekszünk lelkiismeretesen működni, kifelé is példát kell mutatnunk más kultúrák számára.

A jézuskövető világ példásan demokratikus és toleráns, de a politikailag korrektek szerint ez nem a jézusi értékrend miatt van, hanem a Jézussal/kereszténységgel/vallással szembeállított általános emberi felvilágosultságnak köszönhetően. Ez a világ egyik legnagyobb átverése: állítólag ami jó Nyugaton, az humanizmus, ami rossz, az kereszténység. Mi a helyzet keleten, illetve az iszlám világban? Hol a humanizmus? Arrafelé nem laknak humanisták? Mi a helyzet a kommunizmussal? Tele volt humanistákkal, és évtizedekre felszámolta a kereszténységet. Ha tényleg úgy van, hogy humanizmus=jó, kereszténység=rossz, miért nem lett a kommunizmusból földi paradicsom? Lehet tippelni.

Csodálkozom, hogy egyesek komoly képpel alternatívákat állítanak fel Isten országának holléte tárgyában. Hogy hol van Isten országa, az egyértelmű: a Földön, ezen belül is ott, ahol a messiáskövetők élnek. Jézus minden követője számára előírta az értékrendje betartását, ez ügyben sosem volt kétség, az apostolok cselekedeteiből kiderül, hogy szó szerint, földi értelemben vették a tanítást, és életre is váltották. Ha Jézus követői többségbe kerültek valahol, akkor ott egy keresztény államnak kellett létrejönnie, mi mást tehettek volna? Kérték volna meg a kisebbségbe került pogányokat, hogy "semmiképp ne térjetek meg, mert nekünk szükségünk van világi sanyargatókra, egyrészt ez meg van mondva, másrészt kell is, hogy rosszul érezzük magunkat, a hegyi beszéd szerint boldogok a sanyargatottak"? 

Butaság lett volna. Ennyire kevesen mazochisták, továbbá ez nem lett volna örömhír, meg aztán, Jézus nem tanította, hogy szükségtelenül keressük a szenvedést. Sosem mondta, hogy boldogok, akik békeidőben üldöztetésre jelentkeznek. A Messiás értékrendje a terjedéssel automatikusan államrenddé alakult, világméretekben világméretű keresztény államrenddé fog alakulni. Olyan országokban élünk Nyugaton, amelyek egytől egyig Jézus értékrendjére alapították a működésüket, a mai napig lényegében Jézus értékrendje szerint működnek, csak a világi furfangnak engedve "polgári tisztesség"-nek álcázzák, nehogy kiderüljön, hogy náluk bizony kereszténység esete forog fenn, és hogy ez a demokráciájuk és a jólétük titka.

A valóság az, hogy a toleráns jóléti demokrácia kizárólag a jézuskövetők világában valósult meg, így határozottan kijelenthetjük, hogy az állítólagos humanista felvilágosodás lényege valójában a jézusi értékrend, és ez tényleg irányadó a világ számára, de nem humanizmus/demokratikus jogállamiság/tolerancia fedőnév alatt, hanem a lényege szerint, azaz kereszténység néven. Ezt az üzenetet egységesen és határozottan közvetítve használhatunk Jézus ügyének.

1 megjegyzés:

  1. Ezeket a gondolatokat annyira helytállónak érzem, hogy nem tudok mit hozzátenni. Köszönöm!

    VálaszTörlés