2014. július 12., szombat

Létezik-e keresztény politizálás? 2. rész

A politika mint a közügyekkel foglalkozás fogalmát az előző részben meghatározva felmerül a következő definíciós kérdés: ki keresztény?

Aki Jézust, a zsidó Messiást követi. A keresztény görög szó jelentése "a Krisztus/Felkent/Messiás követője". E meghatározás szerint nem keresztény az, aki nem fogadja el Jézus zsidó származását vagy a zsidó értelemben vett messiásságát (pl. azt fejtegetve, hogy Jézus pártus herceg vagy etnikum nélküli lény volt).

Ki Jézus, a zsidó Messiás követője? Aki elfogadja az Evangéliumokban írtak összességét, különös tekintettel Jézus három fő parancsára: 1. szeresd Istent teljes erőddel, teljes szíveddel, teljes elméddel; 2. szeresd embertársaidat, mint önmagadat; 3. tégy Jézus tanítványává minden népet. Akinek ezek bármelyikével komoly problémája van, az legfeljebb önjelölt keresztény, nem tartozik abba a csoportba, amelynek a politizálásáról a sorozatom szól.

Mi a helyzet az Evangéliumokban írt egyéb parancsokkal és elvekkel? Egy kereszténynek tételesen el kell fogadnia mindet ahhoz, hogy kereszténynek számítson? Nem, mert minden a fenti három alapelv alá tartozik, azzal áll összhangban, és annak fényében vizsgálandó. Ez az elmélet, teszteljük mindjárt a gyakorlatban.

Felsorolok néhány olyan evangéliumi utasítást, amely egyes helyzetekben látszólag ellentétbe kerülhet az iménti három elvvel. Nézzük meg, valós vagy vélt, esetleg helyzetfüggő-e az ellentét.

Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. A bevett értelmezés szerint ez azt jelenti, hogy az emberséges viselkedés a lényeg, nem a parancsok betű szerinti betartása, vagy Isten állatáldozatokkal való megbékítése a szabályszegés után. Pedig Isten maximális szeretete akár azt is jelenthetné, hogy szigorúan leverjük a szabályait embertársainkon. Aki irgalmas, vagyis megbocsátja Isten szabályai megsértését, az definíció szerint nem szereti Istent teljes erőből, szívből, elméből?

Amilyen mércével mérsz, olyannal mérnek neked. Ha tehát sanyargatod magad, akkor az ítéletkor sanyargatni fognak? Jaj a flagellánsoknak és a szöges övvel magukat kínzóknak? Ha kölcsönt adsz, és nem fizetik vissza, köteles vagy ezt elfogadni? Ha igen, tőled miért nem fogadja el a bank - büntetésre számíthatnak a bankosok? Vagy ez egy káoszhoz vezető értelmezés?

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a Földet. Ez azt jelenti, hogy az erőszakos bűncselekmények áldozatai a legboldogabbak, következésképp törekedjünk bűncselekmény áldozatává válni? Nincs ez ellentétben azzal, hogy úgy szeressük embertársainkat, mint önmagunkat? Továbbá, aki meghalt, nem igazán örökli a Földet. Mit jelent tehát ez a gondolat? Úgy kellene szelídséggel legyőznünk az erőszakot, hogy ne haljunk bele, de hogyan lehetséges ez?

Hétszer hetvenhétszer kell megbocsátani annak, aki vétkezik ellenünk. (Ha megvallja a bűnét, bocsánatot kér, elégtételt ad, és életreformot fogad.) Mi legyen azzal, aki nem vallja meg a bűnét, nem kér bocsánatot, nem ad elégtételt, és nem fogad életreformot? Ilyen esetben hogyan értelmezendő az embertárs magunkhoz hasonló szeretete?

Ha arcon ütnek, tartsd oda a másik arcodat is - ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel. Nem ellentétes ez az embertárs szeretetével, hiszen ki várná el, hogy akinek rosszat tesz, az jóval viszonozza? Mi legyen azzal, aki visszaél minden gesztussal, és egyszerűen kihasználja a szelíd áldozatát?

Szeresd ellenségeidet. Ha ezt következetesen csinálod, minden ellenséged megtér, vagy előbb-utóbb áldozattá válsz. Ha előre megtippelheted, mi várható, köteles vagy áldozattá válni? Ez esetben viszont nem öröklöd a Földet, szóval ez a téma megér egy misét.

Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ha senki nem ítéli el a bűncselekményeket, akkor több vagy kevesebb bűncselekmény lesz? Ha több lesz a bűncselekmény, akkor miattad (is) több lesz az áldozat, ennek fényében valóban teljes erőddel, szíveddel, elméddel szereted Istent? Paradoxon: ha egyetlen keresztény sem ítél, akkor azt sem mondhatja, hogy baj van azzal, aki ítél, hiszen ezzel már ő is ítélt. Ezt a parancsot senki sem tartja be szó szerint, de akkor vajon mi az értelme?

Ennyi látszólagos ellentmondás láttán csoda, ha a nem keresztények egyszerűen butának tartják a keresztényeket? Nem csoda, de nem is a téma vége.

Ezen a ponton lényegi döntést kell hoznunk: vagy a kisebb parancsokra összpontosítunk, és elveszünk a részletekben, vagy a három főparancsra koncentrálunk, és alárendeljük neki a többit. Vagyis ha azt mondják ránk, hogy nem vagyunk irgalmasak, szelídek, alázatosak, szeretőek, de meggyőződésünk, hogy ez csak a látszat, mert valójában a három főparancsot követjük, akkor állnunk kell a szidalmakat, akár a többi kereszténytől is, aki - megszegve az ítélethozatal tilalmát - a fejünkre olvassa, hogy nem vagyunk elég keresztények.

Ha a mellékparancsokat ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint a főparancsokat, akkor teljes káosz alakul ki a fejünkben, aminek az lesz a vége, hogy a többi keresztény keresztényietlenségét kezdjük szidni, közvetetten elősegítve a nem keresztények térhódítását. A káosz részeként azzal sem tudunk majd elszámolni, hogy a többi keresztényt bírálva magunk is keresztényietlenné váltunk - legalábbis ezen átgondolatlan értelmezés szerint.

Ha a főparancsokra összpontosítunk, és amennyiben látszólagos ellentét mutatkozna a kisebb parancsokkal, a főparancsokat tekintjük érvényesnek, tiszta, átlátható, ám sok gondolkodást kívánó szabályrendszert kapunk. Minden helyzetet a szerint kell értékelnünk, hogy milyen hatással jár a három főparancsra.

Ebből izgalmas dolgok következnek - a következő részben.

9 megjegyzés:

 1. 1. Nincs "három jézusi főparancs". Kettő van, és mellette a Hegyi Beszéd. A harmadik parancs a te tetszőleges beválogatásod.
  2. Az a keresztyén, aki hisz Krisztus megváltó véráldozatában, és elfogadja azt mint Isten önfeláldozó kegyelmi ajándékát, amit semmivel nem érdemelhetsz ki, hálából viszont tehetsz annyi jót, amennyit csak tudsz.
  Hányszor kell ezt magyaráznom, hogy megértsd végre?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt érdemes körültekintően megvitatni és átgondolni.

   1. Szerintem a "tégy Jézus tanítványává minden gójt" parancs főparancs, mert bár levezethető a két főparancsból, senki nem szokta belőle levezetni, egyszerűen elsikkad - és ez bizony főbenjáró probléma, a kereszténység összes mai problémájának alapvető oka.

   2. A kettes pont a te önkényes értelmezésed, nem vág egybe az Evangéliumok egészével. Jézus világosan elmagyarázza, hogy aki nem teszi is, ami parancsba van adva, az hiába hivatkozik a hitére. A magvetős példázat szintén kiemeli, hogy az a keresztény, aki a tanítást hallja, elfogadja, megtartja, tettekre váltja, és másokat is kereszténnyé tesz. Ezt neked lenne célszerű megértened.

   Törlés
 2. Ismét lehetőséged van a fenti okfejtésedet Böjte Csabán keresztül alátámasztani, akit nem tartasz buta kereszténynek. Igazán élhetnél vele.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Erre az észrevételedre itt találod a választ: http://verteslaszlo.blogspot.com/2014/07/kereszteny-gyorstalpalo-keresoknek-es.html?showComment=1406308256052#c3418015535786687700

   Törlés
 3. Tehát azt állítod, hogy nem keresztyén tanítás, hogy fogadd el a kegyelmet mint Isten visszabocsájtó ajándékát, hogy újra a közelében élhess, mert semmi egyéb módon nem fogsz? Valóban én találtam volna ki? Neked nincs szükséged a megváltó kegyelemre? Nem vagy bűnös? Hidd el, semmi indulat nincs bennem, ahogy ezt írom. Veszélyesnek tartalak azokra nézve, akik bizonytalanok a hitükben, és esetleg téged olvasnak, de ez nem téged dicsér. Sajnos az ő bajuk, ha a gagyit beszopják.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Azt állítom, hogy fogadd el a kegyelmet mint Isten visszabocsájtó ajándékát, hogy újra a közelében élhess, de azt is állítom, hogy ez az Újszövetség szerint valószínűleg nagyon nehéz lesz akkor, ha nem teljesíted Isten és Jézus parancsait, nem mutatod fel a szeretet cselekedeteit, és a példádon fellelkesedve nem lesznek körülötted kereszténnyé az emberek.

   Jézus nem ígért semmiféle varázslatot, amivel a követői megúszhatják a tevékeny, külső eredményeket (gyümölcsöt) is felmutató életet. A "csak a hit" felfogás ezotéria, és nem keresztény hit. Mit segített a tálentumát elásó emberen a kifogás, hogy cselekedjen, kockáztasson helyette az, aki mindenható? Semmit. Neki magának kellett cselekednie, kockáztatnia. Mit segített a fügefán az, hogy szépen zöldellt az út szélén, és még csak fügeszezon sem volt? Semmit. Aki nem hoz gyümölcsöt, az rosszul járhat.

   Szerintem az a gagyi átverés, hogy a manipulatív módon lecsupaszított "hit" majd mindent megold. Aligha, hiszen Jézus cselekvő, gyümölcsöt termő hitet tanít és követel.

   Remélem, hogy ez csak félreértés közöttünk, és valójában te sem gondolod, hogy a hitből fakadó cselekvés és a hit gyümölcse, termése elsumákolható.

   Törlés
 4. "Azt állítom, hogy fogadd el a kegyelmet mint Isten visszabocsájtó ajándékát, hogy újra a közelében élhess, de azt is állítom, hogy ez az Újszövetség szerint valószínűleg nagyon nehéz lesz akkor, ha nem teljesíted Isten és Jézus parancsait, nem mutatod fel a szeretet cselekedeteit, és a példádon fellelkesedve nem lesznek körülötted kereszténnyé az emberek" - vagyis nagyon nehéz lesz akkor, ha nem érdemled ki a kegyelmet. Nem ezt tanítja az Újszövetség. Ez a bűnbe esett ember érvelése. Itt a vakvágányod kiindulópontja, és ezért nem vagy képes szilárd logikával érvelni.

  Semmiféle cselekedet által nem kapsz kegyelmet, mert a bűnösséged miatt a 2 fő parancsnak nem tudsz megfelelni. Eredetileg valóban erre teremtett Isten bennünket, de az ember bűnbe esett, és alkalmatlanná vált a 2 parancs teljesítésére. Olyan a bűne (a tied is), hogy csak a visszafogadó kegyelem által térhet újra vissza Isten közelébe - ám ettől sem válik alkalmassá a 2 parancs teljesítésére (csak gondolj saját magadra, rögtön belátod, hogy így van), élete végéig bűnben marad, de ha valóban elfogadja a visszabocsájtó kegyelmet, és felfogja, hogy Isten mit tett azért, hogy visszatérhessen hozzá, a hála arra készteti (mert más egyszerűen nem történhet, ha mindezt felfogta), hogy minél kevesebb bűnt kövessen el "gondolatban, szóban, tettben és mulasztásban". Ezen csak faragni tud, de bűnös marad, ám Isten így is, bűnösen is szeret bennünket, mégpedig annyira, hogy nem hogy nem büntet, hanem saját fiát, Krisztust sújtotta a büntetéssel, és feláldozta, hogy ilyen nyomorultul is a közelében élhessünk. Miért? Mert ő ilyen. Mert ő nem bűnös ember mint mi, hanem ő Isten.

  A hívőcsalogató érvelésednek úgy kellene szólnia, hogy fogadd el Isten visszafogadó kegyelmi ajándékát, azaz higgy abban, hogy Krisztus érted halt meg a kereszten, és ha ezt elfogadod mint Isten feltétel nélküli kegyelmi ajándékát megnyílik az út számodra az üdvözüléshez. Háláld ezt meg annyi jó cselekedettel, amennyi a csövön kifér, és akkor már itt a földön élvezni fogod a tetteid gyümölcseit, ahogy egyébként írod is: "Jézus cselekvő, gyümölcsöt termő hitet tanít és követel". Ez a keresztyén örömhír. Nem én találtam ki.

  Nincs közöttünk félreértés. A keresztyén tanítást értelmezed félre.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "A hívőcsalogató érvelésednek úgy kellene szólnia, hogy fogadd el Isten visszafogadó kegyelmi ajándékát, azaz higgy abban, hogy Krisztus érted halt meg a kereszten, és ha ezt elfogadod mint Isten feltétel nélküli kegyelmi ajándékát megnyílik az út számodra az üdvözüléshez. Háláld ezt meg annyi jó cselekedettel, amennyi a csövön kifér, és akkor már itt a földön élvezni fogod a tetteid gyümölcseit, ahogy egyébként írod is: "Jézus cselekvő, gyümölcsöt termő hitet tanít és követel". Ez a keresztyén örömhír."

   Köszönöm a segítséget, én pontosan ezt a tartalmat írom le. Hogy lehet, hogy te nem így érted a szavaimat? Esetleg a sorrend zavar? (Gondolj a két fiú szőlőművelésére. Máté 21: 28-31)

   Az egyik fiú azt mondta, hogy megy a szőlőbe. Ő hivatalosan hisz, csak nem cselekszik. A másik fiú azt mondta, hogy nem megy, aztán mégis megy. Ő hivatalosan nem hisz, de cselekszik. Melyik teljesítette atyja akaratát?

   Ha ebben az állapotban jönne az ítélet, a hitetlen cselekvő megelőzné a tétlen hívőt a mennyek országában. Ezen érdemes elmorfondíroznunk egy kicsit. Van rá olyan megoldás, ami szerinted téged igazol?

   Törlés
 5. "Hogy lehet, hogy te nem így érted a szavaimat? Esetleg a sorrend zavar?" - ahhoz, hogy így értsem, így kellene írnod. A sorrend zavar, mert a sorrend kötött.

  A szőlőművelés példázata nem a cselekvést és a hitet állatja szembe, hanem a hitre hívásnak való engedelmességről szól. Maga Jézus magyarázza meg a (Máté 21: 32).

  VálaszTörlés