2014. november 21., péntek

Mire tanít a judaizmus 1. rész - Mi a megváltás?

A judaizmus mint a kereszténység kiindulási pontja sokak számára legalább akkora botránykő, mint a judaisták számára Jézus. Szívesen lemetszenék a szőlővesszőt a szőlőtőről, ha tehetnék. Nehezen dolgozzák fel, hogy minden keresztény Ábrahám lelki leszármazottja, mert a zsidó-keresztény feszültségek szempontjából kényelmesebb lenne a mi kontra ők felállás. Akkor szabadabban utálhatnák egymást, így meg, hogy nincs is köztük akkora különbség... A kereszténység a judaizmus nélkül nem csak hamisan íztelen, mint a berlini Gulasch, hanem érthetetlen és értelmetlen is.

Az első tanulság
Megváltás nincs - a judaizmuson kívül. A judaizmus a világ egyetlen vallása, amely megváltóra (szabadítóra, felkentre, messiásra) várt Jézus idejében, és azóta is. Semmilyen más kultúra semmilyen szellemi irányzata nem várt szabadítót. Így akinek gondja van a judaista háttérrel, az olyan, mint ha gondot okozna neki, hogy a gulyás konkrétan magyar étel. Ki lehet találni, hogy nem a magyarok, hanem egy etnikummentes világszellem adta nekünk a gulyás receptjét, de minek? Ki lehet találni, hogy Jézus etnikum nélküli fia Istennek, de ez annyi ponton ütközik minden elérhető adattal, minden logikai kerettel, hogy kár az erőlködésért. A megváltás judaista fogalom, punktum. A megváltó/szabadító/felkent/messiás feladata a zsidó nép kiszabadítása az üldözött kisebbségi helyzetből, és világuralkodóvá tétele.

Zsidó szemmel Jézus nem volt elég földi, elég dicső, elég militáris, ezért nem tekintik hagyományos felfogás szerinti megváltónak. Konkrétan álmessiásnak tartják, az első követőit eretnekeknek, mai követőit pedig unpraktikus bolondoknak. Mint mi azokat, akik Berlinben eszik a Gulascht, és nyalogatják a szájuk szélét, hogy ilyen finomat, ilyen eredetit még soha nem ettek. Mit tudnak az állítólagos gulyásukról azok a maradi magyarok? Hát, lenne ehhez egy-két szavunk. A zsidóknak is van egy-két szavuk a judaizmus kereszténység néven terjedő íztelen, felvizezett változatához.

El is mondják... egymás között. Hogy számos ponton félreértjük a héber Bibliát, hogy Jézus mennyire nem lehetett messiás, hogy teljesen meghamisítottuk az örömkedvelő zsidó életfelfogást, hogy balekségre változtattuk az ősi bölcsességet, hogy a keresztény civilizáció csak egy a számos (asszír, babiloni, egyiptomi, görög, római, iszlám) közül, amelyben judaisták éltek és virágoztak, és amelynek az összeomlása után is élni és virágozni fognak. Ezt egymás között mondják, mert feltételezik, hogy az álmessiás követői nem hallanák örömmel, képesek lennének megorrolni érte. Meg aztán, a tudás hatalom, balekok közt király a bölcs.

A "balekká válás" szervesen összefügg Jézus elfogadásával. Zsidó szemmel kinek kell egy földi értelemben bukott, sikertelen Messiás? Még a rómaiakat sem tudta legyőzni, hogyan lehetne valódi szabadító? Nem tudta egyesíteni a zsidó törzseket, nem hozott általános jólétet és igazságot a földre, nem teljesítette a végidők jóslatait, miszerint az überkóser zsidók örök dicsőségben és gazdagságban élnek, a kvázikóserek a beosztottaik, a gójok meg mindenkinek a szolgái. Pedig - ókori szemmel - teljesen reális ez a világkép, nem? Az asszír, babiloni, egyiptomi, ógörög és római civilizáció fényében jogos és érthető elvárás.

Keresztény olvasatban persze Istennek egy még (ennél is) reálisabb, igazságosabb terve volt az emberiség számára, ezért küldött ókori szemmel fura szabadítót, akinek a másságát rosszul tolerálta a választott nép, és akinek a folyamatosan térítő követőit Kr.u. 73-ban hivatalosan is kiátkozta, egy naponta háromszor elmondott imapont keretében, emígyen: "A nozerim eretnekek pusztuljanak gyors halállal. Töröltessenek az Élet Könyvéből, ne legyen a nevük felírva az Igazakéval együtt." Ne feledjük, hogy ez az ókor vége felé történt, amikor még finoman szólva nem dúlt a tolerancia.

A nozerim eretnekek nem átallották világszerte azt hazudni, hogy álmessiás rabbijuk, bizonyos názáreti Jehosua feltámadt a halálból, és mindenkit örök életre hív, aki megtartja a botrányos tanítását. Volt képe egyenlőséget prédikálni, meg hogy mindenki mindenkinek embertársa. Hogy szerénységre és önmegtartóztatásra van szükség (pfuj), mert utolsókból lesznek az elsők. Eltörölte a kiválasztottság tanát, és hogy az áldás, a vagyon és a dicsőség kizárólag az Igazaknak jár. Botrányos módon azt mondta, hogy szét kell osztani, hadd jusson belőle mindenkinek, a gójoknak is! Na, ezzel aztán tényleg kiírta magát az Élet Könyvéből, a követőivel együtt.

A judaizmus ma is így gondol Jézusra és a keresztényekre: meghamisították a tant, elbitorolták az Igazak jussát. Még szerencse, hogy balekok, így egy kis ésszel vissza lehet tőlük szerezni. Pszt, csak halkan, hogy senki meg nem hallja. Így lett nekünk judaista forrásból botrányos megváltónk, aki 21. századi szemmel egészen jó, modern és igazságos tanítást adott. Távolról sem volt balek: nem nyilvánvaló módon, de áttételesen mégis világuralkodóvá tette azokat a judaistákat és gój követőket, akik elfogadták Messiásnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése