2012. június 22., péntek

Áttérjek? 11. rész, Jehova Tanúi

Mi lenne, ha beállnék Jehova Tanúi közé?

Semmi, hiszen minden nagy monoteista vallás (judaizmus, kereszténység, Iszlám) követője automatikusan Jehova tanúja. Nincs miért áttérni. Persze ha itt abbahagynám a posztot, joggal kérdezné az olvasó, hogy miért is kezdtem bele. Azért, mert a kritikai összkép teljessége végett szólni szerettem volna arról az egyházról, amelynek hittérítői évi két-három alkalommal becsöngetnek hozzám, és egy álláspontomat tisztázó rövid beszélgetés után többnyire kezembe nyomják az Őrtorony című újság legfrissebb számát.

A Jehova Tanúi története egyedülálló: jóval azelőtt kezdődött, hogy elkezdődött volna. Az adventizmus egyik ága, a millerita mozgalom világvégét jósolt 1843. március 21. és 1844. március 21. közöttre ... aztán 1844. április 18-ra ... aztán október 22-ére. Krisztus második eljövetele azonban harmadik nekifutásra sem következett be, óriási volt a csalódás. Az arcra esést feldolgozandó, különböző Biblia-tanulmányozó csoportok indultak. Ezek egyikéből jött létre az 1870-es években a Jehova Tanúi Egyház.

Az alapító, Charles Taze Russell úgy látta, hogy a keresztény egyházak eltávolodtak az eredeti jézusi tanítástól. Jehova Tanúinak célja elvben az "igazi" kereszténység helyreállítása, a gyakorlatban azonban érdekes egzotikumokkal álltak elő. Russell szerint Jézus nem azonos Istennel, nem is egyidős vele, hanem Mihály arkangyal földi változata, tehát Isten beosztottja. Nem keresztre feszítették, hanem egy faoszlophoz kötözték. Nem testi, hanem szellemi alakban támadt fel. Feltámadása után 40 nappal azonban ismét hústestet öltött, majd felment az égbe, és soha többé nem fog látható alakban megjelenni. Azóta a Szent Szellem, az angyalok és egy látható vezető testület társaságában uralkodik. 1914-ben Jehova átadta neki a teljes hatalmat, majd 1919-ben Jézus szemlét tartott, és csak az Őrtorony folyóirattal kapcsolatban állókat találta megfelelő kereszténynek, következésképpen "összes vagyona" intézőjének nevezte ki ezt a "hű és értelmes rabszolga osztályt". (Ámulok és bámulok. Nem lehetett könnyű mindezt levezetni az Evangéliumokból.)

Jehova Tanúi szerint égi feltámadásban csak egy 144 ezer emberből álló elitnek lesz része, a többiek a Földön támadnak fel. Az egyház tiltja a hivatalos egyházi ünnepeken való részvételt, a katonáskodást és a vérátömlesztést, továbbá tagadja az evolúciót. Az embernek a jehovisták szerint nincs teste, hanem Isten által alkotott és működtetett szellem, aki a halállal végleg meghal, azaz megsemmisül, ám Isten később újra feltámasztja szellemi alakban. Ennek fényében érdekes gondolatmenet, hogy Jézus teste először végleg meghalt, majd szelleme támadt fel, amely 40 nap múltán mégis testet öltött, mielőtt végleg láthatatlanná vált volna. Érdekes, hogy ha Jézust előzőleg Mihály arkangyalnak hívták, akkor miért nem Mihályként támadt fel. Nem tekintem kizáró tényezőnek, hogy a derék Charles Taze Russel nem filozófus volt, hanem posztókereskedőként tevékenykedett Pittsburghben, de ez a hús-szellem-hús-szellem kaszkadőrmutatvány súlyos kétségeket ébreszt a modell átgondoltságát illetően. Feltételezhetjük, hogy testünk valójában nem hús-vér, hanem szellem, de azt nem feltételezhetjük, hogy a jó hangzás kedvéért hol ez, hol az. Hogyan támadhat fel valaki húsként, ha eleve nem is volt húsból? Szintén tisztázandó, miért aggódik egy magát szellemnek tekintő lény a vére miatt. Egyrészt minek az neki, másrészt ha ez az elvi ellentmondás nem zavarja, akkor mit faksznizik plusz-mínusz két literen?

Bibliát bárki értelmezhet, ahogy cigarettázás közben is lehet Tórát olvasni, viszont a Tan "eredeti" állapotának helyreállításához nem árt a következetes gondolkodás.

Szükségtelen csatlakoznom Jehova Tanúihoz: máris Jehova ma élő négymilliárd tanújának egyike vagyok. Ha időm engedi, elbeszélgetek a jehovista hittérítőkkel, lelkesen egyetértek velük abban, hogy az ember Isten parancsai szerint élve lesz igazán boldog, és hogy készülnünk kell az Ő országának közelgő eljövetelére. Egyetértek, hogy dátumot inkább ne mondjunk, okulva a szomorú tapasztalatokból. Ami viszont az égi feltámadók különleges csapatát illeti, szkeptikus vagyok: az ember nem olyan, mint a százéves "single malt" whisky, hogy igaz emberségét egyedi sorszám garantálja; és azt sem tartom valószínűnek, hogy a Mennyek Országában kevesebb férőhely volna, mint a Kozma utcai Új Köztemetőben.

Előző rész: http://verteslaszlo.blogspot.com/2012/06/atterjek-10-resz-judaizmus.html

1 megjegyzés: