2012. június 5., kedd

Áttérjek? 5. rész, Moon Egyesítő Egyház

Mi lenne, ha belépnék Moon úr egyházába?

Hosszú és izgalmas olvasmányélmény keretében megtudhatnám, hogyan alapította a koreai Sun Myung Moon a szabatos nevén Szentlélek Egyesület a Világ Kereszténységének Egyesítéséért nevű egyházat 1954-ben. A múlt század '30-as éveiben nagy vallási megújulás pezsdítette fel Korea életét. Keresztény (presbiteriánus) hittérítők munkája nyomán sokan keresztények lettek, aztán magukra maradva "kereszténnyé" alakultak, és várták a jelet. 

Moon úr egyik rokona, Kim-baek Moon úr azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy ő Jézus, és Korea az új Izrael, ahol minden zsidó és keresztény egyesülni fog.Kim megalapította az Izrael-Jézus Egyházat, amelyben Moon úr is teológiai tanulmányokat folytatott, és amelynek igehirdetője lett, míg saját látomást nem kapott arról, hogy ő a Messiás, és feladata Jézus félbehagyott művének beteljesítése a második eljövetel formájában. Ennek jelentős akadályát képezte egy hagyományos házasságszerzéssel rálőcsölt házsártos feleség, aki nem szimpatizált az üggyel. 

Moon úr fiatalkora óta mellékállású látnok, előre látta egy hajó aknára futását, és a következőre szállt fel, unokatestvérének hónapra pontosan megjósolta a II. világháború végét. Egy dolgot nem látott előre, vagy nem tekintette akadálynak: 1946-ban Észak-Koreába utazott, és ott 6 évre lecsukták a hatalmat magukhoz ragadó kommunisták. Távolléte nem használt a házasságának, ám annál nagyobb hasznára vált vallásalapítói fejlődésének. 

A börtönben két másik látnokkal ismerkedett meg: egy férfi rabtársa igazolta, hogy látomása szerint valóban Moon úr a Messiás, és ezt megerősítette egy fogva tartott hölgy is. Neki Jézus jelent meg, elpanaszolta, hogy József hanyag apja volt, Mária pedig nem szerette, nem vett neki új ruhákat, még születésnapján sem, s erre tekintettel Jézus most új anyát keres, sőt meg is találta, jelesül a bebörtönzött hölgy személyében. E hölgy szintén hitet tett Moon úr messiási volta mellett. 

Moon úr kifejtette tételeit: 1. Ádám és Éva hibát követett el, mikor Sátán biztatására azelőtt szexelt, hogy tökéletessé vált volna Istenben; 2. Jézusnak nem kellett volna keresztre feszülnie, hanem családot alapítva kellett volna létrehoznia Isten földi országát; 3. az új Messiás tökéletes családot alapít, és az egész emberiséget örökbe fogadva mindenkit megszabadít az áteredő bűntől.E tételek a bebörtönzött látnok hölgy (Jézus új anyja) lelkes helyeslésével találkoztak, olyannyira, hogy saját lányát ajánlotta tökéletes messiásnénak. Moon úr elvben jónak találta az ötletet, de megjegyezte, hogy momentán házas. Ezt a forgatókönyvet tehát átmenetileg elvetették, ám Moon úr szabadulása és egyházalapítása után, 1959-ben elvált a feleségétől, és elvette a fogvatartott hölgy kicsiny lelkiségi csoportjának egyetlen életben maradt fiatal nőtagját (ne feledjük: a történet az '50-es évek Észak-Koreájában játszódik, ahol olcsó az emberélet, és a kommunista világnézeten kívül minden gondolatkísérlet halálos). 

A részben Dél-Koreában, részben az Egyesült Államokban tevékenykedő Mr. Moon azóta a Tökéletes Férj, neje a Tökéletes Feleség, ők ketten a Tökéletes Szülők, a Messiás és Társmessiás. Együtt hirdetik a bűntől tökéletesedés útján történő megváltást. Tervük szerint Észak és Dél, Kelet és Nyugat emberei, fehérek, sárgák, barnák és feketék egyesülnek a közös emberiségben, ezt Moon úr tömeges esküvők celebrálásával katalizálja, amelyhez ő maga párosítja össze a házasulandó feleket.

Moon úr számos vállalkozása hasznából finanszírozza messiási tevékenységét, többek között autógyára, üzletközpontja, irodaháza van, amerikai újsággal is rendelkezik (Washington Times), milliárdosként emlegetik. 14 gyermekéből 13 a második, Tökéletes Házasságából származik.Ez a sorozat első olyan vallási irányzata, amelynek hátterét kutatva fellombozódtam. Moon úr jó szándékában nem kételkedem. Az egyház létrejöttének szédítő fordulatai alapján viszont azon töprengek, vajon mit kezdtek volna ezen érzékeny lelkű látnoki tömegek, ha a Biblia helyett egy homeopátiás kézikönyv kerül a kezükbe. Alighanem az összes ott szereplő betegség tüneteiről kaptak volna kinyilatkoztatást, természetesen a homeopátia szaktekintélyeitől, és csodálatos gyógymódként most saját bogyókat készítenének, az emberiség üdvére.

Bár elvben szimpatizálok a Moon Egyház egyesítő szándékával és társadalmi ténykedésének nagy részével, nem szeretnék szerzett házasságban élni, Moon úr tökéletes szőlőtőkéjére sem kívánnék visszanőni (csökött fantáziámmal el sem tudom képzelni, hogyan...), és kifejezetten kétesnek tartom, ha egyetlen ember körül több csodálatos látomás-fordulat bontakozik ki, mint Az apostolok cselekedeteiben. Ádám és Éva történetét allegóriának és nem szexológiai problémának tartom, nem hiszem, hogy valaha lesz Tökéletes Pár, sem hogy az ember utólag pátriárkává teheti magát. Végezetül, Moon úr sem venne be, mert látnokként megérezné, hogy a felfokozott légkörben rövid időn belül fixa ideámmá válna, hogy ő valójában az új Szent János, én vagyok III. Messiás, Moon úr vagyonának Tökéletes Örököse, és hogy az általam kapott Tökéletes Kinyilatkoztatás szerint az emberiségnek egy Porvacsesznek határában található kis tisztáson kell egyesülnie.Tiszteletből nem lépek be az Egyesítő Egyházba, nem szívesen okoznék bánatot a jó szándékú Moon úrnak.

Előző rész: http://verteslaszlo.blogspot.com/2012/06/atterjek-4-resz-mormonizmus.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése