2013. április 5., péntek

Neveljünk igazi keresztényeket

A frissen közzétett népszámlálási adatok szerint 28%-kal kevesebb magyar felnőtt vallja magát kereszténynek, mint tíz éve. Sokan sokféle magyarázattal próbálkoznak, de ezt a bizonyítványt nem lehet kimagyarázni. Egy mondatban: a látók megvakulnak, a járók lebénulnak, háztetőkről hirdetik, hogy közel már a liberálisok országa.

Alkotmányba emelhetjük Istent, de ez nem segít, ha a társadalom nem vallja magáénak az Alaptörvényt. Miközben fontosnak tartom, hogy Magyarországot keresztény szellemiségben, azaz egységes globállokalista mércével* irányítsuk, hozzáteszem, hogy ezt a szemléletet nem lehet futószalagon kinevelni, ha a felnőttek világa makacsul fordítva működik. Ez esetben nem az ősök emelkednek utódaik színvonalára, hanem az utódok süllyednek őseikére.

Fogynak a gyerekek, kevesebb osztály indul, egyre több helyen csak az egyházi átvétel mentheti meg az iskolát a bezárástól. A baloldal körzetesítene, ami kényelmetlenné teszi a bejárást, és hosszú távon elnépteleníti a kisebb falvakat. A jobboldali alternatíva az egyházivá válás, ami átgondolatlanul végrehajtva akár ellenkező hatáshoz is vezethet, kifejezetten árthat a kereszténység ügyének. Ha így haladunk, borítékolható a következő népszámlálás eredménye.

Javaslom, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, az mindenkinek jót tesz. Ha egyértelműen megfogalmazzuk, hogy a keresztény iskola igyekszik a gyerekeket 10%-kal az átlag fölötti színvonalon oktatni és nevelni, de hogy milyen felnőttek lesznek, az legalább félig a szülőkön és a társadalmon múlik, akkor valószínűleg kevesebben íratják be "majd a papok megnevelik" felkiáltással a csemetéjüket. Plébánosi ajánlás és hosszas, vesébe látó elbeszélgetés helyett annyit kellene megkövetelni, önbevalló alapon, és azután némi toleranciával, de következetesen ellenőrizve, hogy csak rendszeresen templomba járó és a kereszténységüket hétköznap is gyakorló szülők írassák be a gyerekeiket, punktum. 

Tanuljunk az internetes honlapok szabályzataiból, fogalmazzunk világosan, például így. (Ön a beíratással kijelenti, hogy lelkiismereti meggyőződésből cselekszik, rendszeresen templomba járó, hitét őszinte meggyőződéssel gyakorló keresztény, továbbá a gyermek tanulmányai során végig vállalja ezen állapot fenntartását, az esetleges változásról köteles az iskolát egy napon belül értesíteni, és vállalni ennek következményét, melyért kizárólag Ön felel, továbbá ezzel kapcsolatban lemond minden per- és kárigényéről, ellenben vállalja, hogy megtéríti az iskolát ezzel összefüggésben ért kárt és költségeket.

Az iskola az átlagot legalább 10%-kal meghaladó oktatási és nevelési színvonalat biztosít, e színvonal biztosítására legjobb erőfeszítéseivel törekszik, ám amennyiben Ön és/vagy gyermeke elégedetlen, egyetlen megoldásként haladéktalanul kiiratkozhat, lemondva per- és kárigényéről, ellenben vállalva az iskola minden kárának és költségének megtérítését. A beiratkozással Ön és gyermeke maradéktalanul, minden további kifejezett vagy hallgatólagos kikötés és korlátozás nélkül elfogadja az Alapszabály rendelkezéseit. Ön tudomásul veszi, hogy gyermeke jelenlegi és későbbi világnézetéért, erkölcsi értékrendjéért nem az iskola felel, ezzel összefüggésben Ön az iskolával szemben semmiféle követelést nem támaszthat. 

Az iskola ösztönzi a szülők önkéntes munkáját és részvételét az órán kívüli tevékenységekben, de kifejezetten megtiltja, hogy beavatkozzanak az oktatási-nevelési munkába. Ön ezennel vállalja, hogy az óra- és házirendre, a tananyagra, a pedagógusokra nézve kizárólag konstruktív észrevételeket fogalmaz meg, és elfogadja, hogy ezekben a kérdésekben az iskola saját kizárólagos hatáskörben hoz döntést. Amennyiben esetleges konstruktív észrevétele kezelésével elégedetlen, egyetlen megoldásként haladéktalan kiírathatja gyermekét, lemondva ... ellenben vállalva, stb., stb.) Aláírás: apa, anya, gyerek.

Kevesebb tanulót íratnának keresztény iskolába? Annyi baj legyen, mert akinek ez kedvét szegi, annak a gyerekéből, iskolai hatásra, sosem lesz őszinte keresztény. Kevesebb elnéptelenedő iskolát lehet egyháziként átmenteni? Eggyel sem kevesebbet, mint amennyit érdemes. Előre ki kell hirdetni, hogy aki szeptembertől egyházi iskolába menne, az fél-egy évvel korábban már szíveskedjen családostól misére járni, amennyiben ez gondot okoz, vegye igénybe a felnőtt hittant, kérjen lelki támogatást, készüljön fel feladatai teljesítésére. Ha a Waldorf-óvodák és iskolák kötelező szülői felkészítő foglalkozásaira el tudnak járni a lelkes érintettek, mert belátják, hogy a waldorfi pedagógia csak a partnerségükkel működik, akkor ez a keresztény nevelés előfeltételeként is reális elvárás.

Az iskolák színvonalát egyfelől a továbbtanulási arány, másfelől az Élethez adott útravaló minősége méri. Meg kell szondázni a végzősöket, hogy mennyire érezték magukat jól az iskolában, hányan ajánlanák ismerőseiknek, tízes skálán milyen képet alakított ki bennük az iskola a kereszténységről, mennyire tette vonzóvá és élhetővé számukra a hitet. Azután meg kell vizsgálni az életüket öt és tíz év múlva: hányan vallásgyakorlók, hányan élik őszintén az evangéliumi tanítást, hányan adják tovább gyermekeiknek. Ezekkel az adatokkal bátran szembe kell nézni, le kell vonni belőlük a következtetéseket, azaz szakmai szempontok alapján -- és nem tanulói vagy szülői intrikák hatására -- ki kell rúgni a színvonal alatti tanárokat, igazgatókat, következetesen be kell zárni a kontraproduktív iskolákat. Nem állítom, hogy javaslatom elfogadása esetén egy évtized múlva garantáltan többen vallják majd magukat kereszténynek, de azt állítom, hogy ha így lesz, akkor a trend e miatt fordult meg, vagy ha egyelőre nem fordul meg, akkor legalább megtettünk mindent, ami tőlünk, keresztényektől elvárható.

*Egységes globállokalista mérce: a kereszténység jólétben élő demokratikus helyi közösségekből álló világvallás, amely Jézus tanítása szerint, egyformán ítéli meg a sokszínű emberiség tagjait, hosszú távon elutasítja mind a negatív, mind a pozitív diszkriminációt, egyensúlyban tartja az egyént és a közösséget, a jogokat és a kötelezettségeket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése