2011. november 13., vasárnap

Egy új párt esélyei a mai Magyarországon

Ez egy szigorúan titkos politikai elemzés, kérem az olvasót, hogy kizárólag a téma iránt érdeklődők körében terjessze. Érzékeny ügyről lévén szó, a leírtakat vállalom, de azok esetleges félreértéséért a felhasználó felel. Megkísérlem egy új politikai párt, konkrétan a Jesz esélyeit bemutatni a mai politikai palettán.

A Fidesz-KDNP kormány erős parlamenti többséggel rendelkezik, és bal-jobb néppárti jellegénél fogva a politikai irányzatok igen széles körét lefedi, kifogva a szelet sokak vitorlájából.

  • A Jobbik populista követeléseiből megvalósítja mindazt, ami ép ésszel elképzelhető, sőt két lépéssel tovább megy. Jó példa erre az Alkotmánybíróság hatáskörével való barkácsolás és a visszamenőleges törvénykezés. Mindkettő nonszensz, nem is fenntartható, de népszerűséget hozott a Jobbik hívei részéről.
  • Az MSZP szociális érzékenységét részben, illetve felszínesen megvalósítja a bankok és a multik sanyargatásával, az ágazati különadókkal és a dízel magasabb fogyasztási adójával.
  • Az LMP-t szóra sem méltatja a kormány, bízva abban, hogy önmagát számolja fel az érveivel. Ha értelmiségi zöld-lib gondolatokkal áll elő, a kutya se figyel rá. Ha populárisabb szólamot üt meg, akkor meg saját maga bizonyítja, hogy nem "lehet más" a politika.

Nem könnyű tehát egy néppárt jellegű jobb-bal oldali kormány idején labdába rúgni, de nem lehetetlen. Álláspontom szerint az MDF szétesésével üresen maradt a politikai paletta egy szegmense, amelynek szavazói bizalmat adnának egy jobboldali LMP stílusú pártnak. Az LMP az SZDSZ liberalizmusát igyekszik zöld és átláthatósági kivitelben előadni. Erőfeszítéseit fékezi, hogy az SZDSZ teljesen hiteltelenné vált, és elavult szólamai még néhány évig nem hoznak szavazatot. A környezetvédelem pedig egyelőre inkább gazdasági teher a demokratikus és jóléti deficittel küszködő társadalom szemében, mintsem kitörési lehetőség.

A Jesz mozgalomból alakuló párt az LMP stílusával és az MDF értékrendjével tömegeket szólíthat meg, ígéretes parlamenti tényezővé válhat. A Jesznek elhinnék a választók a környezetvédelem fontosságát, meglátnák az ebben rejlő lehetőséget. A fiatalok körében trendi az Internet, a Facebook, ezeket a Jesz-mozgalom máris hasznosította a siker érdekében. Érvényesen vetette fel az LMP-től is ismert internetes részvételi demokrácia gondolatát, tehát úton van a siker felé.

Bölcs döntés, hogy egyelőre nem alakult párttá, így ugyanis tovább fenn tudja tartani a "lehet más" eszményét. Egy mozgalom definíció szerint más, mint egy párt. A választói igény azonban kormányképes pártra vonatkozik, nem mozgalomra, tehát ez az állapot legfeljebb 1-2 évig őrizhető meg, utána ellehetetlenedéshez vezet. Az LMP-től eltérően a Jesz nem támaszkodhat egy Élőlánc jellegű mozgalomra, amely mobilizálható munkaerőt jelentene a kampányok, kopogtatócédula gyűjtések során. Ezért sürgősen akciószervezetet kell létrehoznia, amely eladja az érvelést, hogy az MDF örökségét hordozza, és hogy szükség van rá a politikában.

A Jesz-nek meg kell előznie egy olyan imázs kialakulását, hogy lila ködös értelmiségi ábrándokat kerget. Rá kell éreznie arra, milyen konzisztens érvrendszerrel szólítható meg a szavazók többsége, és e köré kell rendeznie a saját gondolatait. Honnan hódíthatók el a választók?

A Fidesz-szavazók körében jelentős a csalódás a nagyobbik kormánypárt nem kellően nyitott döntéshozatala, illetve a nagyközönség javaslatainak kizárása nyomán. Belterjes döntések születnek, bárdolatlan kormányzati stílus uralkodik, a kormány Giró-Szász András hősies erőfeszítései nyomán sem mutatkozik demokratikus elkötelezettségűnek. Mi több, a Fidesz vezetése képtelen más stílust magára ölteni, ezért a Jesz egy következetesen demokratikusabb, részvételibb jellegű kommunikációval a Fidesz sikeres kihívója lehet.

Az MSZP szavazóbázisa még sokkal jobban elbizonytalanodott a kormány szavazóinál, mivel egyfelől elégedetlen a kormány intézkedéseivel, pláne a stílusával, ám azt is tudja, hogy sem az MSZP, sem más nem kínál jobbat. Ezért olyan vérszegények a demokráciát és sajtószabadságot védő tüntetések. A választók nem hisznek az ellenzéki alternatíva életképességében.

A Jesz azzal arathat sikert, hogy a Fidesznél demokratikusabb, európaibb kormányzást ígér a jólét és kultúra/szabadság jegyében. Ennek érdekében nyugodtan helyeselheti az alkotmányt, a Fidesz intézkedéseit, a kormányzati tartalmat, miközben élesen és bátran támadja a kormányzás stílusát. Hangsúlyozhatja, hogy Magyarország többet, jobbat érdemel a Fidesznél.

Mivel a politikai marketing szerint aki nem különbözik, az nincs, a Jesz-nek láthatóvá kell válnia. Ezt havonta tartott sajtótájékoztatókkal érheti el, egy-egy aktuális ügy alapján felhívva a figyelmet arra, hogy a Fidesz stílusa ciki. A kormány Achillesz-sarka, hogy képtelen kulturáltabb stílust magára ölteni, így a Jesz akár évekig sikerrel kommunikálhatja, hogy amennyiben kormányra kerül, hasonló tartalmat sokkal szalonképesebben valósítana meg.

A Jesz citromdíjat alapíthatna, és minden hónapban odaítélhetné a legcikibb politikai megnyilvánulásért. A citromdíj jól eladható a médiában, mert önmagában a Jeszt agyonhallgatnák, de a kormány elleni munícióként már örömmel felkapnák a díjosztást.

A másik lehetséges Jesz-front a társadalmi kohézió lehet: a Fidesz felülről nyomatja a "tartsunk össze" jelszót, ám az ország legalább fele hallani sem akar összefogásról. A jesz havi gyakorlati akciókkal ismételhetné meg az MDF-piacok sikerét. Összefogást hozhat például a hajléktalanok megsegítése, azaz étellel, takaróval ellátása. A magyar társadalom lázad a kívülről jövő kohéziós törekvések ellen, miközben sóvárogja a belülről jövő összetartást. A Jesz gyors ismertségre tehet szert, ha ezt nem a retorikában, hanem a gyakorlatban valósítja meg.

A harmadik kiugrási lehetőség a célszerűség elve mentén kínálkozik: az LMP is célszerűséget ígért, ám kénytelen volt a populista útra lépni, hogy ne tűnjön el a süllyesztőben. A Fidesz eközben gyakorlati célszerűséget folytat, vállalhatatlan hangnemben. A Jesz a szalonképes célszerűség pártja lehet, és az ésszerű gondolkodást következetes közéleti koncepció keretében képviselheti. Internetes tévévitákat tarthatna például a Professzorok Batthyány Köre és más ellenzékiek részvételével gyakorlati kérdésekről. A Fidesz messze nem aknázta ki a célszerűség/ésszerűség nyújtotta lehetőségeket, mivel zárt döntéshozatala kirekeszti a magyar IQ-t. Szuboptimális döntések születnek, ehhez képest a Jesz felmutathatná a nemzet legjobb gondolkodóinak véleményét.

Az internetes demokrácia jegyében hetente népszavazást lehetne tartani automatikus összesítéssel egy-egy aktuális kérdésről. A mozgalom logójának megpályáztatásához hasonlóan a mindennapi szakpolitikai ügyekbe is be kellene vonni a közvéleményt, demokratikusan szerkesztett feleletválasztós felmérésekkel kellene bombázni a kormány döntéshozóit. A Jesz árnyékkormányt állíthatna a nemzet legjobb szakembereinek részvételével, akik hihetővé tennék, hogy a szuperciki Jobbik és a béna kacsa baloldali ellenzék betartásánál sokkal jobb alternatíva is létezik, melynek letéteményese a Jesz.

Ezek a módszerek csak akkor érvényesülhetnek, ha egységes, következetes koncepcióba és imázsba épülnek be. Az ötletszerűség önmegsemmisítő hatással járhat, mivel azt sugallja, hogy a Jesz sem jobb a deákné vásznánál. Ezért elengedhetetlen, hogy a Jesz a szokásosnál sokkal alaposabb kommunikációs stratégiát és a kormányképesség pilléreit rögzítő pozíciódokumentumot készítsen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése